Megjelent a Batthyány Műhelytanulmányok 4. része, Pődör Lea diplomamunkája

A kiadvány a képre kattintva letölthető:

E kötet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
által meghirdetett NTP-SZKOLL-15-0031 kódszámú
pályázati támogatásból valósult meg.


A közfoglalkoztatás mint aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz nemes célt hivatott szolgálni: az álláskeresés támogatott formájaként feladata a munkaképes egyének munkához juttatása úgy, hogy egyúttal megakadályozható legyen e személyek munka világától való elszakadása.
        Meghatározó jelentőséggel bír e nemes cél hátteréül szolgáló joganyag, mely számos kérdést vet fel, noha eddig viszonylag kevés elemzés vállalkozott a kérdések jogi szempontú vizsgálatára; jelen tanulmány pedig éppen ebben hiánypótló. A jogintézmény-elemzés többoldalú megközelítését a vonatkozó foglalkoztatáspolitikai és jogi összefüggések komplex rendszere indokolja.
        A közfoglalkoztatási jogviszony mint atipikus munkaviszony jellemzőinek részletekbe menő elemzése a tanulmány anyagi jogi alapját teremti meg. A jogviszony tartalmi elemeinek érvényesülését a szerző a bírósági gyakorlat segítségével mutatja be, s ezen nézőpont révén a közfoglalkoztatás újabb szempontjai, esetleges pozitív és negatív vonásai kerülnek meghatározásra. A jogesetekből levonható következtetések és megállapítások megfontolásra érdemesek, s jogszociológiai vonatkozásaik mellett mintegy visszautalnak az anyagi jogi elemzésben felfedett ellentmondásokra, melyek a szabályozás hiányosságaiból adódnak.
        Tény, hogy egy ilyen többarcú és igen fontos célért küzdő jogviszony érvényesülése és érvényesítése már önmagában is kihívás, főleg akkor, ha egy olyan világban történik mindez, ahol a létbizonytalanság a társadalom minden rétegében érezteti hatását. Éppen ezért is aktuális e munka, mely a jogi szakemberek és a laikusok számára egyaránt hasznos és jól alkalmazható információkat tartalmaz, ugyanis a közfoglalkoztatás jelensége átjárja mindennapjainkat akkor is, ha nem mindig vesszük észre. A tanulmány azoknak is segíthet, akik jól ismerik az elemzett jogintézményt, és megszólítja azokat is, akik eddig alig hallottak róla.


Dr. Göndör Éva PhD., egyetemi docens, SZE-DFK

Történelem érettségi felkészítő kurzus

A Szakkollégium idén is meghirdeti a történelem érettségi felkészítő kurzusát. Részletekért kattintson a címre. A tematika itt érhető el. ...

Történelem érettségi felkészítő kurzus

Szakkollégiumi felvételi 2018

A Batthyány Lajos Szakkollégium felvételt hirdet!

Szakkollégiumi felvételi 2018

Megjelent a Batthyány Műhelytanulmányok c. sorozat újabb két kötete

Megjelent a Batthyány Műhelytanulmányok című sorozat újabb két kötete, amelyben a végzett hallgatóink arra érdemes diplomamunkáit adjuk közre. Ezúttal...

Ajánlja fel adója 1%-át

Kérjük ajánlja fel adója 1%-át a Batthyány Lajos Szakkollégiumért Alapítvány számára.

Adószám: 18983034-1-08