2018/2019-es őszi TMDK

Résztvevőink a 2018/2019-es tanév őszi Egyetemi TMDK-n

Brindzik Beáta: Az elfeledtetéshez való jog érvényesülésének kérdései a vállalkozások működése során (Konzulens: Dr. Karácsony Gergely,        egyetemi docens)          - Alkotmányjogi és Nemzetközi Jogi szekció, részt vett

Elekes Dóra: A gyermekmunka és szabályozása a hosszú 19. században Angliában, Németországban és az Egyesült Államokban (Konzulens: dr. Kelemen Roland, egyetemi tanársegéd) – Munkajogi szekció,       1. helyezés

Frank Máté: Az adatkezelés új dimenziói a munkajogban - a GDPR hatása a munkáltató ellenőrzési jogára (Konzulensek: dr. Trenyisán Máté, egyetemi tanársegéd, Dr. Papp Nikolett, jogi szakreferens IM és dr. Wellmann Barna Bence, PhD hallgató) – Munkajogi szekció,     2. helyezés

Frank Máté: Járulékos jog-e a zálogjog, avagy az önálló zálogjog kérdései a magyar magánjogban (Konzulens: Dr. Keserű Barna Arnold,    egyetemi adjunktus) – Magánjogi szekció,         1. helyezés

Horváth Péter - Szalay András: Szerencsejáték vagy sem? A videojátékokban megjelenő loot box-ok szabályozási lehetőségei (Konzulens: dr. Király Péter Bálint, PhD hallgató) - Közigazgatási és Pénzügyi Jogi szekció, részt vett           

Kocsis Réka: Elfeledetéshez való jog, avagy lehetséges-e szabadulni az internet világából? (Konzulens: Dr. Keserű Barna Arnold, egyetemi adjunktus) – Magánjogi szekció,        2. helyezés

Ősze Áron: A titkos információgyűjtés egyes alkotmányossági kérdései (Konzulens: Dr. Erdős Csaba, egyetemi adjunktus) – Alkotmányjogi szekció, 1. helyezés

Polgár Eszter: A félmegoldás is több, mint a semmi? Avagy hogyan tegyünk eleget a strasbourgi követelményeknek látszatintézkedésekkel? (Konzulens: Dr. Erdős Csaba, egyetemi adjunktus) – Alkotmányjogi szekció,  különdíj

Radics Katalin Adél: Referendum locale – a helyi népszavazások gyakorlata és kihívásai               (Konzulens: Dr. Erdős Csaba                , egyetemi adjunktus) – Alkotmányjogi szekció,              részt vett

Szabó Lívia: A szoftverek védelmének összehasonlító jogi elemzése hazánkban és az Amerikai Egyesült Államokban (Konzulensek:  Dr. Keserű Barna Arnold, egyetemi adjunktus és Dr. Barna Attila, egyetemi docens      ) – Magánjogi szekcó, részt vett           

Szépvölgyi Enikő: Alternatív vitarendezés a fogyasztói jogvitákban (Konzulens:               Dr. Glavanits Judit, egyetemi docens) – Magánjogi szekció,     különdíj

Takó Dalma: A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások és értelmező nyilatkozatok (Konzulensek: Prof. Dr. Sulyok Gábor, egyetemi tanár és Dr. Kecskés Gábor, egyetemi docens) - Alkotmányjogi és Nemzetközi Jogi szekció, 1. helyezés