Üdvözöljük a Batthyány Lajos Szakkollégium honlapján!

 

 

 

A Batthyány Lajos Szakkollégium a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán működő jogi és igazgatási képzésekhez kötődő tehetséggondozó intézmény, melynek célja, hogy egy helyre, egy intézménybe, egy közösségbe tömörítse a szóban forgó képzések (nevezetesen a jogász, a nemzetközi igazgatási alap- és az európai nemzetközi igazgatási mesterszak) hallgatóit, hogy aztán elősegítse azok szakmai, tudományos fejlődését, tehetségük kibontakozását és lehetőségek szerint emberi fejlődését.

Alapfilozófiánk, célmeghatározásunk a kezdetektől fogva a klasszikus értelmiségi elitképzés tételmondataként is elfogadható lenne: Omnia mea mecum porto - Mindenemet magammal hordom. A legenda szerint a hét görög bölcs egyike mondta ezt, mikor városának ostromakor valaki csodálkozva kérdezte tőle, gazdag létére miért nem menekíti vagyonát. Ez a mondat példázata egy olyan hozzáállásnak, mely megalapozza a legmagasabb emberi értékeket, s egyúttal a hivatástudatot, a haza és nemzet iránti szeretetet és elkötelezettséget, s melynek meggyőződésünk szerint minden olyan ember credojának kell lennie, aki magát a haza, vagy általában az emberek szolgálatára rendeli, vagyis a mi esetünkben minden jogi és igazgatási képzésen hallgatónak. Az a művelt ember ugyanis, aki minden pillanatban tudja, hogy legfőbb kincseit - tudását, erkölcsi értékeit, becsületét - mindig magánál hordozza, az sokkal kitartóbb, megfontoltabb, bölcsebb és nem utolsó sorban sokkal egyenesebb lehet azoknál, akiknek minden csak pénzben mérhető, s akiknek nem a tényleges tudás, tapasztalat és értelem számít, hanem címek, rangok, s mögöttes tartalom nélküli, álságos okmányok, amikkel azonban nem tudnak mást elérni, mint legfeljebb vagyont, s rossz emlékezetet.

A tehetséggondozás ezért, úgy valljuk, nem csupán a tanulmányi eredmények növelése és a szakmai lehetőségek biztosítása, hanem egy valóban értékes intellektüell kialakítása, valódi, művelt, szakértő és társadalmilag is érzékeny értelmiségiek kisarjadásának segítése, végső soron tehát a haza szolgálata, melyhez megfelelő anyagi és emberi feltételeknek együttesen kell érvényesülnie.

 

dr. Ősze Áron
Igazgató