Kiadványok

A Batthyány Lajos Szakkollégium Kiadványai

 

Egy tehetséggondozással foglalkozó szervezet eredményességét leginkább kiadványainak széles köre reprezentálja. Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a Szakkollégium periodikái, amelyek a bal oldali menüsávban elektronikusan is elérhetőek és letölthetőek.

Diskurzus - A Batthyány Lajos Szakkollégium Tudományos Folyóirata (ISSN 2062-5715)

A Diskurzus a Batthyány Lajos Szakkollégium korábban (2007) már létezett folyóirata, mely akkor egyfajta közéleti, egyetemi lapként és szakkollégiumok közötti hírlevélként működött az akkor még Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium nevet viselő Kollégiumunk, valamint a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium és a Szent László Szakkollégium közös vállalkozásaként. Sajnos a lap működése, akkori formájában, hosszú szünetelésbe torkollott, mondhatnánk azt is, hogy megszűnt.

Ezt követően 2010-ben, több korábbi felvetés alapján a Szakkollégium Választmánya a Programigazgató és a Közgyűlés támogatásával újra napirendre tűzte a folyóirat kérdését, azonban megváltozott célokkal és megváltozott jelleggel. A megújítani kívánt Diskurzust a Választmány a Szakkollégium publikációs profiljába szervesen illeszkedő hallgatói szakmai-tudományos lapként kívánta újraindítani évi két nyomtatott és több elektronikus lapszámmal. Ennek az elhatározásnak a szellemi feltételei pusztán az aktív szakkollégisták révén is fennálltak és fennállnak, s különösen igaz ez az állítás akkor, ha figyelembe vesszük egykori szakkollégistáink érdeklődését és közreműködésre tett ígéreteit.

Az új Diskurzus tehát, mint hallgatók által írt és szerkesztett, de elismert szakemberek által felügyelt és véleményezett, főként hallgatói szakmai-tudományos lap tér vissza, s reméljük, hogy hosszú távú fennmaradást és elismerésre méltó szakmai-tudományos eredményeket tudhat majd magáénak.

Kiadó: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar Batthyány Lajos Szakkollégiuma

Kiadó képviselője: dr. Király Péter Bálint, igazgató
Kiadó címe: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Quot Capita, Tot Sententiae - A Batthyány Lajos Szakkollégium Tanulmánykötete (ISSN 2061-7895)

E korábbi sorozat 2010-ben indult útjára a Szakkollégium tanulmányköteteként, amelyben a csoportos és egyéni kutatómunkák eredményeit két évente közzétesszük. A tanulmánykötetekben már elismert és díjazott, illetve még díjazás előtt álló, hosszú kutatások eredményei képződnek le, megmutatva azt, amire ma Magyarországnak és a magyar felsőoktatásnak a legnagyobb szüksége van: a minőségközpontú szemlélet és a tehetséggondozás fontosságát, támogatásának eredményességét. A 2010-ben megjelent kötet főszerkesztője Keserű Barna Arnold, szerkesztői Farkas Ádám és Kálmán János voltak, akkor még választmányi tagi minőségükben. A kiadványban a csoportos kutatások, ún. asztaltársasági dolgozatok kaptak helyet, a jogtudomány valamennyi területét érintve. Finanszírozási nehézségek miatt a második tanulmánykötet csak 2013-ban jelenhetett meg dr. Kálmán János főszerkesztő, valamint Hegedűs Laura, Kobl Tamás és Szentgyörgyvári Tamás olvasó szerkesztők közreműködésének köszönhetően. Szakítva a korábbiakkal, e kötetben már önálló tanulmányok jelentek meg, amelyek tdk-otdk vagy diplomamunka kutatások eredményeként születtek.

A Batthyány Lajos Szakkollégium Évkönyve 

A Szakkollégium fennállása óta két évente közreadja évkönyvét, amelyben a tagok röviden bemutatkozhatnak, valamint az adott időszak legfontosabb szakkollégiumi eseményei ismerhetőek meg. Az évkönyvek kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szakkollégiumi munka bemutatható legyen a nagyközönség számára is. Eddig 2003-ban, 2005-ben, 2007-ben, 2009-ben, 2011-ben, 2013-ban és 2015-ben jelentek meg évkönyveink.

Mondd el a véleményed!

A Szakkollégium 2013 őszén „Mondd el a véleményed!” címmel esszé-, illetve fotópályázatot hirdetett a középiskolások részére. A pályázati felhívás azzal a céllal került kihirdetésre, hogy lehetőséget biztosítson az egyetemi felvételi előtt álló generációnak saját véleményeik megformálására és kinyilvánítására a világ és Magyarország aktuális kérdéseit illetően. Az elmúlt években a kötet elektronikus formában jelent meg.

Kiadó: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar Batthyány Lajos Szakkollégiuma
Kiadó képviselője: dr. Király Péter Bálint, igazgató
Kiadó címe: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Central European Case Studies (ISBN 978-963-06-3860-9)

E korábbi sorozat a Szakkollégium által szervezett téli egyetemek, a Central European Research Seminar-ok során készített tanulmányokat tartalmazza. A téli egyetemen külföldi - elsősorban közép- és kelet európai hallgatók vettek részt, írásaikat angol nyelven közöltük a Visegrad Fund támogatásával.