Tudományos élet

A Szakkollégium Tudományos életéről

 

A Szakkollégium tudományos tevékenysége sokrétű és változatos képet mutat, az egyéni és csoportos kutatásoktól kezdve a különböző versenyeken és tudományos pályázatokon keresztül a nagyszabású konferenciákig és rendezvényekig. A Szakkollégium lényegéből fakadóan ezek mind-mind hallgatói kezdeményezésre, és a hallgatói érdeklődésnek megfelelően szerveződnek, s a Szakkollégium „csupán” a szervezeti kereteket biztosítja a tudományosan aktív hallgatók igényeinek kielégítéséhez. 

Képzés

A Szakkollégium minden tőle telhető módon igyekszik tagjai egyéni kutatásaihoz szükséges és érdeklődési köreiknek megfelelő tapasztalatok megszerzését biztosítani. Ennek keretében a hallgatóknak lehetőségük van olyan egyéni, gyakorlati kurzusokon részt venni, amelyek során első kézből nyerhetnek bepillantást egy-egy jogászi, jogalkalmazói pálya rejtelmeibe. Így többek között a katonai ügyészségi, nyomozó ügyészségi, rendőrségi, ügyvédi, mediátori hivatás kulisszatitkait ismerték meg hallgatóink avatott szakemberek tolmácsolásában, s az ott szerzett gyakorlati tudást és tapasztalatokat eredményesen fel is használják kutatásaikban. 

TDK-OTDK

Ezeknek az egyéni kutató munkáknak a sikeressége számszakilag is mérhető, ugyanis a Szakkollégium diákjai mind az egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián, mind az Országos Tudományos Diákköri Konferencián rendkívül eredményesen szerepelnek. Az elmúlt években folyamatos fejlődés tapasztalható ezen a téren, és elmondható, hogy a díjazott hallgatók túlnyomó többsége immáron a Szakkollégium berkeiből kerül ki. Az elmúlt évtized átlagában a szakkollégisták száma a kari összlétszámhoz képest alig éri el a 4-5%-ot, azonban a kari TDK dolgozatok 47%-át szakkollégisták készítették. A szakkollégisták által elért díjazások száma is tükrözi, sőt, meg is haladja ezt az arányt. Az OTDK helyezések tekintetében még drasztikusabb a különbség: a kar által elnyert helyezések 70%-a szakkollégisták nevéhez köthető, a legutóbbi - 2017. évi - OTDK-n pedig ez az arány 81% volt. A Szakkollégium TDK eredményességét az alábbi grafikonok illusztrálják a legjobban.

  

A Szakkollégium az egyetemi TDK részvétel tükrében

A Szakkollégium OTDK eredményessége

Hallgatói kiválóság

A Szakkollégium berkein belül tevékenykedő hallgatók az elmúlt 15 év alatt számos szakmai és tudományos sikerrel gazdagították intézményünket, amelyeket az alábbi számok tükröznek:

2017. június 30-i adatok

OTDK díjazások száma

54

I. helyezés

5

II. helyezés

14

III. helyezés

10

Különdíj

25

Egyetemi TDK-n szakkollégista dolgozatok száma

188

Köztársasági ösztöndíjasaink száma (2007-2017)

40

Universitas Alapítvány ösztöndíjasok száma (2010-2017)

50

Pannon Work ösztöndíjasok száma

6

A Batthyány Hallgatói Konferencián elhangzott előadások száma

66

Demonstrátorok száma (2009-2017)

134

Konferencia

Szakkollégiumunk minden évben egy-egy nagyobb lélegzetvételű tudományos tanácskozást igyekszik megvalósítani az egyetem falai között. Az eddigi legnagyobb 2010 tavaszán került megrendezésre „Húsz év távlatából…” címmel.Konferenciánk célkitűzése az volt, hogy nyitott, szakmai-tudományos áttekintést adjon a résztvevőknek a rendszerváltás történelmi pillanata óta elmúlt két évtized meghatározó eseményeiről, folyamatairól, az állam és a jog világának négy legfontosabb területén összekötve a múltat, jelent és jövőt. A rendészeti és bűnüldözési, a közigazgatási, az alkotmányjogi, és az igazságszolgáltatási szekciók ülésein hallhatott a nagyérdemű rendkívül színes és érdekes előadásokat olyan szakértőktől, akik átélték és megélték a III. Magyar Köztársaság születését. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy a konferencia homlokterében nem a nosztalgiával vegyes múlt felidézése állt, hanem a múlt hibáinak elkerülése mellett a jövő célkitűzéseinek meghatározása. 


Előadóink között tisztelhettük - a teljesség igénye nélkül - Dr. Lenkovics Barnabás Csc. alkotmánybírót; Dr. Bihari Mihály Dsc. alkotmánybírót, Dr. Kukorelli István Csc. alkotmánybírót, Horváth József r. vezérőrnagyot, főosztályvezetőt, rendőrségi főtanácsost, Szabadfi Árpád r. dandártábornokot, akkori GYMS megyei rendőrfőkapitányt, Dr. Németh Zsolt ny. r. ezredest, főiskolai tanárt, Dr. Vincze István fellebbviteli főügyészt, Dr. Kozma Györgyöt, a Legfelsőbb Bíróság elnökének helyettesét, Dr. Nagy Zoltánt, a Győri Ítélőtábla kollégiumvezetőjét; Dr. Szabó Sándort, a Magyar Bírói Egyesület főtitkárát, Dr. Verebélyi Imre Dsc. egyetemi tanárt. 

Hallgatói Konferencia

A konferencián történő előadás és megmérettetés lehetősége a hallgatók előtt is nyitva áll. Ezt célozza az immáron három alkalommal megrendezett Hallgatói Konferencia, melynek célja, hogy lehetőséget biztosítson a tudományosan aktív hallgatóknak arra, hogy kutatási eredményeiket megoszthassák a nagyközönség és egy magasan kvalifikált bizottság előtt. A Hallgatói Konferencia útra indítása óta egyre fokozódó népszerűségnek és látogatottságnak örvend, s az előadók és az általuk prezentált témák is rendkívüli változatosságot tükröznek.

Kiadványok

A Szakkollégium a publikációk terén sem szeretne adós maradni, ezért minden évben megjelentet különböző írott kiadványokat. Évente felváltva kerül kiadásra a Szakkollégium Évkönyve és a Quot Capita, Tot Sententiae című tanulmánykötet. Előbbi bemutatja a Szakkollégium intézményét és hallgatóit, valamint az általuk készített rövidebb lélegzetvételű tanulmányokat. Utóbbi a nagyobb terjedelmű tudományos eredmények és az asztaltársági kutatómunka gyümölcseinek közzétételét célozza. Emellett 2011. tavaszán a Szakkollégium megújult tartalommal és szemlélettel újból megjelentette Diskurzus címet viselő, immár Hallgatói Tudományos Folyóiratát, melyet évi két nyomtatott rendes és változó számú elektronikus különszámmal kívánunk megjelentetni.