Asztaltársaságok

Asztaltársaságok

A szakkollégisták életében fontos szerepet tölt be a kutatómunka, a tudományos igényű feladatok elvégzése és a tudományos önképzés. Ez döntően egyéni formában, individuálisan, mindenkinek a saját ideje, energiája és lehetőségei alapján történik. Döntően, de nem kizárólagosan. Felismerve ugyanis azt a tényt, hogy a mai munkaerőpiacon szinte mindenhol elvárás a csapatszellem, képesség a másokkal való együtt működésre és a jó alkalmazkodóképesség, a Szakkollégium is igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy hallgatói még az egyetemi évek alatt elsajátíthassák ezeket a tulajdonságokat, s ezekkel felvértezve könnyebben helyt állhassanak a munkahelyekért vívott küzdelemben.

Ezt a csoportos kutatómunkát hivatottak biztosítani az Asztaltársaságok rendszere, amely immáron több éve folyamatosan működik, a szakkollégisták gyarapodásával folyamatosan bővül és megújul. Az egyes asztaltársaságok célja, hogy csoportos kutatómunkát valósítanak meg egy-egy általuk választott speciális témakörben, megismerve annak tudományos mélységeit, s feltárva a mögötte rejlő jogi-társadalmi problémákat. E kutatások témájukban és terjedelmükben kívül esnek az egyetemi tananyag keretein.
Az egyes Asztaltársaságok 3-6 főt foglalnak magukban, s a közös munkát az asztaltársasági titkár koordinálja, de a kutatás irányát és módszerét, a munka menetét a szakkollégisták közösen határozzák meg. Mivel a szerveződés a közös érdeklődés és az egyes jogterületek iránti szeretet alapján történik, évfolyamtól és előtanulmányoktól függetlenül bármely szakkollégista csatlakozhat az által a preferált Asztaltársasághoz.
Az Asztaltárságok munkáját - a választátott témakörben jártas - egyetemi oktatók is segítik, akik tapasztalataikkal, szakmai jártasságukkal igyekeznek támogatni a fiatal kutatókat. Az elmúlt két évben Asztaltársaságink mellett konzulensként működtek közre többek között: Dr. Horváthy Balázs Phd, Dr. jur. Dr. med. Kovács Gábor Phd, Dr. Losoncz Miklós, Dr. Papp Ilona Phd, Dr. Reiderné Dr. Bánki Erika, Dr. Sulyok Gábor PhD, Dr. Szigeti Péter DSc. Segítő munkájukat és a tehetséggondozás érdekében tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.
Az Asztaltársaságok minden tanév elején, szeptemberben alakulnak meg, s egy-egy témával legalább az akadémiai év végéig foglalkoznak, de természetesen a több éves együttműködésnek sincsen akadálya. A közös munka eredményeképpen készülnek el minden év tavaszán az Asztaltársaságok tanulmányai, amelyben kutatásaik eredményeit, tézéseiket, megoldási javaslataikat ismertetik. Mindezt annak reményében, hogy a kooperáció és az eltérő gondolkodásmódok, szemléletek szintéziséből egy magasabb szintű, komplex tudományos eredmény születik meg. A tanulmányok teljes formájukban a Quot capita, tot sententiae című tanulmánykötetben jelennek meg évről évre, amely a letöltések menüpontban mindenki számára elérhető.

2009/2010-es tanév Asztaltársaságai

 • Büntető-eljárásjogi Asztaltársaság,
 • Büntetőjogi Asztaltársaság,
 • Családjogi Asztaltársaság,
 • Európai jogi Asztaltársaság.
 • Társadalomtudományi Asztaltársaság,


2010/2011-es tanév Asztaltársaságai

 • Büntetőjogi Asztaltársaság,
 • Büntető-eljárásjogi Asztaltársaság,
 • Európai-jogi Esettanulmányok Asztaltársaság,
 • Európai Uniós Asztaltársaság,
 • Iszlám Büntetőjogi Asztaltársaság,
 • Jogtörténeti Asztaltársaság - közjogi,
 • Jogtörténeti Asztaltársaság - magánjogi,
 • Közigazgatási és Alkotmányjogi Asztaltársaság,
 • Kriminológiai Asztaltársaság,
 • Multidiszciplináris Államtani Asztaltársaság.