Az Országos Bírósági Hivatal elnökének előadása Szakkollégiumunk szervezésébenSzakkollégiumunk meghívására a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán 2012. november 7-én Dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke tartott előadást a bírósági szervezet változásairól és a bírósági életpályával kapcsolatos legújabb tudnivalókról.

A rendezvény kezdetekor előbb Dr. Szalay Gyula, karunk dékánja, majd dr. Farkas Ádám, szakkollégiumunk igazgatója, köszöntötte a megjelenteket és adta át a szót a hivatal elnökének.

A jelentős érdeklődés mellett lezajló előadáson elnök asszony bemutatta a bírósági igazgatás megváltozott szervezetét, ismertette a változtatások okait, valamint az ezekhez kapcsolódó elvárásokat és előnyöket, illetve kitekintést tett a nemzetközi modellekre is a téma vonatkozásában.

Az előadás során kiemelésre kerültek a nyilvánosság előtti szakmai támadások is, melyekkel kapcsolatban elnök asszony ismertette hivatalos álláspontját és reményét fejezte ki atekintetben, hogy a változások hosszú távon is meghatározó pozitív változásokat tudnak majd előidézni.

Az előadás végén a jelenlévőknek lehetősége nyílt kérdések feltevésére, mellyel éltek is a hallgatók, s különösen a bírósági pályával és a megváltozott felvételi eljárással kapcsolatban fogalmazták meg kérdéseiket, melyek mellett azonban helyet kapott a bírák kényszer-nyugdíjazására vonatkozó kérdés is. Ezeket elnök asszony készségesen megválaszolta, majd megköszönte a meghívást és bizalmát fejezte ki arra nézve, hogy a jövőben a hallgatóság soraiból többen a bírói pályán helyezkednek el.