Dr. Aradi Csilla-díj

A Batthyány Lajos Szakkollégium (továbbiakban: Szakkollégium) Alapszabályának 22. § (1) bekezdés o) pontjában foglalt hatáskörében eljárva – alumni Szakkollégisták kezdeményezésére és támogatásával – a Szakkollégium igazgatója

-          a kimagasló teljesítményt nyújtó Szakkollégisták elismerése,

-          a Szakkollégisták szakmai és közösségi elkötelezettségének növelése,

-          a mindenkori aktív és alumni szakkollégisták közösségének építése és

-          a szakkollégiumi mozgalom további erősítése

céljából díjat alapít.

 

1. A díj elnevezése – a Szakkollégium egykori tagja és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar kiváló hallgatója emléke előtt tisztelegve – Dr. Aradi Csilla-díj.

2. A díj adományozható a Szakkollégium olyan rendes tagja – vagy az adott naptári évben végzett volt rendes tagja – számára, aki

a)      kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik (a díj odaítélését megelőző négy szemeszterben a tanulmányi átlaga a 4,0-t meghaladja);

b)      tudományos tevékenysége példamutató (publikációkkal rendelkezik és intézményi TDMK-n helyezést ért el – OTDK-n és más versenyeken részvétel, helyezés, valamint demonstrátori, szerkesztői tevékenység előnyt jelent);

c)      legalább ötödik aktív szakkollégiumi szemeszterét kezdi meg;

d)     aktívan vesz részt a Szakkollégium szakmai és közéleti tevékenységében (különösen: munkacsoport-tag, mentor, tisztségviselő, titkár) és

e)      elkötelezett a szakkollégiumi és kari közösség összetartásának erősítése és hagyományainak ápolása iránt.

3.1. A díj egy tanévben egy személy számára ítélhető oda.

3.2. A díj elnyerésére előterjesztést az – Igazgatóból, Igazgatóhelyettesekből és Főtitkárból álló – igazgatói kabinet tesz, törekedve arra, hogy legalább kettő jelölt közül lehessen választani. A kabinet bármely tagja tehet javaslatot a jelölésre, amelyről a kabinet szótöbbséggel határoz. A kabinet által támogatott jelölt(ek)et az Igazgató terjeszti a Közgyűlés elé. A díj odaítéléséről a Közgyűlés titkos szavazással dönt. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni akként, hogy a második fordulóban a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet voksolni. Ha a szavazás így is eredménytelen, azt addig kell ismételni, amíg az egyik jelölt többséget nem szerez.

3.3. A díjat a Szakkollégium Igazgatója és Dr. Aradi Csilla családjának képviselője a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar tanévnyitóján vagy diplomaosztóján adja át.

4. A díj oklevéllel, üvegplakettel és – a Batthyány Lajos Szakkollégiumért Alapítványon keresztül folyósított – pénzjutalommal (egyszeri ösztöndíjjal) jár.