Dr. Vajda Edit ítélőtáblai bíró előadása - Időbeli hatály vizsgálata az új Btk. kapcsán