Egyéb publikációk

Egyéb közlemények, megjelenések, tudományos-közéleti tevékenységek


1.Hornyák Szabolcs (szerk.): A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett Pályamunkák Összefoglalói, Pécs, 2011. ISBN: 978-615-5001-36-9 (A XXX. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett szakkollégistáink: Szili-Kis Ádám, Aradi Csilla, Trenyisán Máté, Farkas Ádám, Pongrácz Alex, Fáskerty Éva Katalin, Pölöskei Ildikó, Kálmán János, Herold Júlia, Keserű Barna Arnold)

2. Farkas Ádám: Az arany középút; interjú Farkas Ádámmal, in Széchenyi Alumni Magazin, 2011. nyári szám, 40-41. o. Bővebb információ itt.

3. Keserű Barna Arnold: A magyar védjegyek átruházására vonatkozó szabályok összehasonlítása a közösségi védjegyoltalom átruházásának szabályaival, különös tekintettel a szellemi tulajdon elméleteire, in Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2011/4. szám, 42-73. o. http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/ipsz/201104tj-pdf.html

4. Farkas Ádám: A katonai büntetőjog és igazságszolgáltatás helye, szerepe és létjogosultsága az állam és társadalom rendszereiben, in Hadtudomány, 2012. elektronikus szám, http://mhtt.eu/hadtudomany/2012_e_Farkas_Adam.pdf

5. Keserű Barna Arnold: Összetéveszthető? A védjegyek összetéveszthetőségének pozitív jogi és pszichológiai háttere az USA-ban, az Európai Unióban és Magyarországon, in Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2012/1. szám, 55-77. o.

6. Keserű Barna Arnold: A védjegyek összetéveszthetőségének joggyakorlata az USA, az Európai Unió és Magyarország védjegyjogában, in Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle , 2012/2. szám, 68-96. o.

7. Pongrácz Alex: Ügyféli jogok egykor és ma, in Barabás Gergely (szerk.): Közigazgatási eljárásjog - a tananyagon túl, 2012, ELTE-ÁJK, Bp., 63-74. o.

8. Kálmán János: A hatósági szerződések de lege lata és de lege ferenda, in Barabás Gergely (szerk.): Közigazgatási eljárásjog - a tananyagon túl , 2012, ELTE-ÁJK, Bp., 75-83. o.

9. Rácz Diána: Szemle, avagy a közigazgatási hatóság mustrája, in Barabás Gergely (szerk.): Közigazgatási eljárásjog - a tananyagon túl , 2012, ELTE-ÁJK, Bp., 84-90. o.