Felvételi 2011 ősz

A Batthyány Lajos Szakkollégium a 2011/2012. év tavaszi félévében felvételit hirdet jogász, nemzetközi igazgatási és európai nemzetközi igazgatási szakos hallgatók számára!

Felvételi időpontja: 2012. március 7. 17:00 
A Szakkollégium épületében: Győr, Budai út 12.

Jelentkezni a Kari Könyvtárban kihelyezett urnánál vagy elektronikusan itt lehet.

A jelentkezéshez szükséges a közzétett jelentkezési lap kitöltése, valamint felhívásban meghirdetett mellékletek csatolása.

A jelentkezés határideje: 2012. március 7. 12:00
A jelentkezés feltételei:

 

  • Legalább egy lezárt félév

  • A teljesített félévek során a tanulmányi tájékoztató által az adott félévekre előirányzott főkollégiumi tárgyak teljesítése.

  • Legalább 3,5-es átlag a jelentkezést megelőző félévben.

A jelentkezési laphoz csatolni kell
(e-jelentkezés esetén a mellékleteket az elbeszélgetésre hozd magaddal):

  • Indexmásolatot

  • Nyelvvizsgavizonyítványok másolatát (ha van)

  • Egyéb bizonyítványok másolatát (ha van)

 

Néhány szó a szakkollégiumról és arról, hogy miért érdemes jelentkezni

Ezt a problémát felismerve, egy lehetséges kiutat kínál a szakkollégiumi keretek között folyó képzés. A Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium alapvető rendeltetése egy, a szakmáját tisztelő, azt magas színvonalon űző, tudományosan felkészültértelmiségi elitképzése, nevelése. Célunk, hogy tagjaink a világra nyitott, felelősen gondolkodó, a társadalmi problémák iránt érzékeny fiatal értelmiségiként lépjenek ki az egyetem kapuján. Emellett a szakkollégiumi munka során olyan ismeretekre tehetnek szert, amely birtokában a végzett szakkollégisták megállják a helyüket a modern, tudásalapú társadalomban, és készek szembenézni az ebből fakadó kihívásokkal.

Ennek érdekében a Szakkollégium önálló szakmai programot dolgozott ki, amely a rendelkezésre álló minden eszközzel támogatja a szakkollégisták önképző tevékenységét, továbbá lehetőséget biztosít az egyetemi tanulmányokon túlmutató ismeretek megszerzésére. A szakmai programban egyaránt helyet kap az egyéni és csoportos kutatómunka, a kurzusrendszerű, kiscsoportos képzés, a joggyakorlatba bevezető foglalkozások, valamint a jogtudomány és a jogászi szakma legjelentősebb képviselői által tartott előadások és szimpóziumok.

A Szakkollégium azonban nem csak a képzésről szól! Tehetséggondozási programunk nagymértékben épít a szakkollégisták öntevékenységére és a közösségi lét inspiráló, erősítő hatására is. A szakmai program nagyon fontos részét képezi a csoportos, közös kutatómunka és problémamegoldás is. Fontos számunkra, hogy a Szakkollégium egy igazi Közösségnek adjon otthont, ahol mindenki ismeri a másikat, ahol megbízhatunk egymásban, ahol mindig elérhető a baráti segítség. Tapasztalatunk az, hogy ez a közösségi élmény egy életre meghatározó lesz a szakkollégistáink számára. Az egyetem elvégzése után is megmarad ez a szoros kötelék, és a szakkollégisták kölcsönösen segítik egymást az álláskeresésben, az önálló élet kialakításában, és jó megoldásokat kínálnak a szabadidő eltöltésére is :)

Amit kínálunk:

Szakkollégiumi épületünk a 25 bentlakó hallgatónak az egyetemi színvonalat messze meghaladó szintű, az elitképzés műhelyéhez méltó elhelyezést biztosít. Tágas, 2-4 fős garzonlakásaink saját konyhával és fürdőszobával vannak ellátva, így mindig kellemes és komfortos szállásként szolgálnak. A közösségi élet színtere a Társalgó, ahol a kikapcsolódást házimozi-rendszerünk, szélessávú internetkapcsolattal ellátott, modern számítógépeink és természetesen az egész estés beszélgetésekhez is kényelmes foteljeink szolgálják.
Tanácstermünk mintegy száz fő befogadására alkalmas, itt fogadjuk meghívott előadóinkat, és itt tartjuk a nagyobb teret igénylő közösségi eseményeket (palacsintázás, borozás, koli-buli, stb.) is.
Saját könyvtárunk mára számos olyan szakirodalmi művet tartalmaz, ami sem az egyetemen, sem máshol a városban nem hozzáférhető. A magyar forrásokon kívül sok nagy értékű idegennyelvű szakkönyv áll a kutatni vágyók rendelkezésére minden tudományterületen. Folyóirat-állományunk állandóan szállítja szakkollégistáinknak a tudományos közélet legújabb publikációit. A szakkollégiumi szobákból interneten keresztül elérhetőek olyan előfizetett hazai és külföldi tudományos könyv-és folyóirat adatbázisok, amelyek egyébként csak az egyetemi könyvtárból lennének elérhetőek, így óriási lehetőségeket biztosít a tudományos kutatásokhoz.
A Szakkollégium ezek mellett az egyetemi lehetőségeken és kurzuskínálaton túl lehetőséget biztosít a félévek során jogalkalmazó szerveknél való gyakorlati kurzuson történő részvételre, emellett más kurzusok látogatásárapublikációs tevékenység végzésére, valamint közösségi programokra és az idősebb, tapasztaltabb szakkollégisták teljes körű segítségére.

Amit elvárunk:

Bekerüléskor feltétel, hogy legalább egy lezárt féléved legyen az egyetemen. Bármikor is felvételizz hozzánk, minimális elvárás, hogy addig minden felvett főkollégiumi tárgyadat teljesítsd, és a jelentkezéskor a tanulmányi átlagod érje el legalább a 3,5-et.

Szakkollégiumi léted során a legfontosabb a közösségi elkötelezettség, az aktív részvétel a Szakkollégium munkájában és a közösség előrevitelében. Természetesen emellett szükséges az, hogy a tanulmányaidat kiváló eredménnyel folytassad, mindig fordíts gondot a szakmai előremeneteledre, és folyamatosan képezd magad önállóan is. Ismereteid gyarapításához, érdeklődésed kielégítéséhez természetesen minden eszközt és erőforrást megkapsz tőlünk! A Szakkollégium képzési programjában foglaltak teljesítése (így a szakkollégiumi kurzusok, szakszemináriumok, csoportos kutatás, stb.) ezeken felül szinte magától értetődő.

Ha tehetségesnek és elhivatottnak érzed magad, köztünk a helyed!

Ne habozz! Jelentkezz!