Hallgatói Konferencia

Hallgatói Konferencia

 

A Szakkollégium céljaival összefüggésben fontosnak tartja, hogy a hallgatók szóbeli előadás keretében is lehetőséget kapjanak tudományos eredményeik ismertetésére a nagyközönség és egy magasan kvalifikált bizottság előtt. Így egy konferencián történő előadás és megmérettetés lehetősége a hallgatók előtt is nyitva áll, felkészülve és tapasztalatot szerezve ezzel az igazi erőpróbára, a TDK-ra. Ennek kereteit biztosítja a 2009 óta folyamatosan megrendezett Hallgatói Konferencia. A Hallgatói Konferencia útra indítása óta egyre fokozódó népszerűségnek és látogatottságnak örvend, s az előadók és az általuk prezentált témák is rendkívüli változatosságot tükröznek.

I. Hallgatói Konferencia résztvevői - 2009 tavasz

Erdős Csaba
Farkas Ádám
Fáskerty Éva Katalin
Keserű Barna Arnold
Kovács Gabriella
Kovács Viktória
Lángi Izabella Diána
Nogel Mónika
Papp Ágnes

II. Hallgatói Konferencia résztvevői - 2009 ősz

Aradi Csilla
Dobos István
Kálmán János
Keserű Barna Arnold
Lőrinczi László
Nogel Mónika
Pölöskei Ildikó

III. Hallgatói Konferencia résztvevői - 2010 ősz

Aradi Csilla: Mediáció vagy meditáció? Avagy a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység ismertségének és elismertségének problematikája.
Bodnár Zsolt: Biológiai vagy társadalmi örökség, illetve létezik-e egyáltalán a „cigánybűnözés”?
Keserű Barna Arnold: Az ECHELON rendszer, avagy egy globális lehallgató rendszer és az ipari kémkedés egyes jogi aspektusai.
Lőrinczi László: A választási rendszer hibái és megoldási javaslatok.

IV. Hallgatói Konferencia résztvevői - 2011 ősz

Keserű Barna Arnold: A védjegyek összetéveszthetősége az USA bírói gyakorlatában
Trenyisán Máté: A hibás teljesítés szubjektív és objektív jogkövetkezménye, avagy kártérítés és/vagy a szavatosság
Pongrácz Alex: A Nyugat alkonya 2.0
Bodnár Zsolt: Egy alapítvány harca a drogok ellen
Lőrinczi László: Atomfegyverek Magyarországon - hazánk nemzetközi jogi nonproliferációs kötelezettségei tükrében
Kálmán János: Az új európai felügyeleti rendszer a Meroni-doktrína tükrében

V. Hallgatói Konferencia résztvevői - 2012 tavasz

Keserű Barna Arnold: Védjegyátruházás és iparjogvédelem
Kelemen Roland: A hűbériség kialakulása és jellemzői különös tekintettel földtulajdonra
Gömbös Csilla: Az Európai Unió megerősített nemzetközi szerepvállalása: Reformok az Európai Unió közös kül-és biztonságpolitika területén a Lisszaboni Szerződés nyomán
Szentgyörgyvári Tamás: Az Őrség egykori speculatorai és küzdelmük a Batthyány családdal.
Badics Judit: Bíróság vagy egyezség? Vizsgálódások a mediáció tárgykörében.
Kovács Gabriella és Kovács Viktória (társszerzők): Az orvos és beteg jogai és kötelezettségei 

VI. Hallgatói Konferencia résztvevői - 2012 ősz

Csudai Tünde: Eltérő mércék a korlátozásban: Az írott sajtó állami kontrolljának vizsgálata
Gede Kornélia: Kit véd büntetőjogunk uralkodóként a Horthy-korban?
Gömbös Csilla: Egység az átláthatatlanságban? A külügyi főképviselő és az Európai Külügyi Szolgálat
Hancz Patrik: Sine Ecclesia et religione - Egyház és vallás nélkül
Hegedűs Laura: "A dolgozatban termékmegjelenítés található!" - avagy a product placement szabályozásának egyes kérdései Magyarországon, az Európai Unióban és az Egyesült Államokban
Kelemen Roland: Actio popularis - a közjog és a közérdek a római jogban
Németh Eszter: A gyermekprostitúció problémája Magyarországon
Pődör Lea: Köteléki perek a Győri Egyházmegyei Szentszéki Bíróság ítélkezési gyakorlatában 1918 és 1945 között

VII. Hallgatói Konferencia résztvevői - 2013 ősz

Gálicz Boglárka: A legártatlanabbak védelmében, avagy az abortusz és az újszülött sérelmére elkövetett emberölés összehasonlító elemzése büntetjogi vonatkozásban
Hancz Patrik: Adalék az amerikai korrupciós szabályozás vizsgálatához - A U.S. Foreign Corrupt Practices Act és annak gyakorlata a Magyar Telekom jogeseten keresztül
Pongrácz Dávid: Véleményszabadság vs. közösségek méltósága
Komp Bálint: A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények hazai szabályozása - Különös tekintettel a bírói gyakorlat atipikus megjelenési formáira
Tüű-Szabó Norbert: Az uzsora és a feltűnő értékaránytalanság az új polgári törvénykönyv tükrében
Buchinger Ágnes: A családon belüli erőszak elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései
Szabó Enikő: Bűn(halmazat) és bűnhődés – Adaptáció „régen” és „ma”

VIII. Hallgatói Konferencia résztvevői - 2014 tavasz

Csitei Béla: A felelősségtan identifikációs elmélete
Dobos Evelin: Az Alkotmánybíróság intézménye változó közjogi környezetben
Hancz Patrik: U.S. FCPA - A külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvény alapfogalmai és joghatósági kérdései
Kelemen Roland – Pataki Márta: A kibertámadások nemzetközi jogi relevanciája
Tulok Violetta-Horváth István: Az alapjogok korlátozásának vizsgálata a munkajog keretein belül 
Váradi-Tornyos Bálint: Hivatal a keleti végeken

IX. Hallgatói Konferencia résztvevői - 2014 ősz

Csitei Béla: A kitagadási okok tartalma, avagy észrevételek az új Ptk. öröklési jogi könyvéhez
Dobos Evelin: Az Alkotmánybíróság intézményének létjogosultsága Magyarországon, avagy mit üzennek az alkotmánybírósági modellek?
Hegedűs Laura: A társszabályozás vizsgálata a magyarországi és a külföldi médiaigazgatásban
Király Péter Bálint: Gondolatok a devizahiteles perek margójára
Kummer Máté: A jogi személy büntetőjogi felelsőssége, különös tekintettel a velük szemben alkalmazható szankciókra 

X. Hallgatói Konferencia résztvevői - 2016 tavasz

Kozák Bettina: A Kúria és az Alkotmánybíróság viszonya a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeleti jog kapcsán
Takó Dalma:
A Tanácsköztársaság katonai büntetőjoga
Stipkovits Tamás: Leviathán a pórázon - avagy a jogalkotással való visszaélés a hatályok tükrében
Szépvölgyi Enikő: Speciális bűnelkövetők a XX. századi Magyarországon, különös tekintettel a közveszélyes munkakerülőkre és a megrögzött bűntettesekre
Vasas Eszter: Az iszlám vallásgyakorlás szabadságának kérdései az európai kultúrkörben

XI. Hallgatói Konferencia résztvevői - 2016 ősz

Csitei Béla: Az egészségügyi dolgozók kötelezettségei és kártérítési felelőssége az egyes foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tükrében
Juhász Lívia:
Jogértelmezési kérdések a munkáltatói kárfelelősség körében - különös tekintettel a munkavédelmi szabályozásra
Király Péter Bálint:
A válságmegelőzés új eszköze: a makroprudenciális politika
Radics Katalin Adél:
Azonos tárgyú népszavazási kérdések: a kezdeményező vagy az aláírásgyűjtő siessen?
Stipkovits Tamás István:
A jogalkotással való visszaélés
Veisz Richárd Miklós:
A földtulajdon megszerzésének korlátai