Legal Studies ismertető

Legal Studies on the Contemporary Hungarian Legal System. Presented by the Batthyány Lajos College
ISBN: 978-615-5298-33-2 (print)
ISBN: 978-615-5298-34-9 (online)

 

2014. június 13. napján megjelent a Batthyány Lajos Szakkollégium idegen nyelvű kötete, Legal Studies on the Contemporary Hungarian Legal System címmel.

 

„A vas maga sem állhat ellen az időnek, s ilyen az ember. Ha munkára használják, elkopik, ha a földön hever, a rozsda emészti meg. Miután már veszni kell, jobb százszor elkopni, mint elrozsdásodni.”

Eötvös József

Négy esztendővel ezelőtt a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar mellett működő Batthyány Lajos Szakkollégium közössége hitet tett amellett, hogy a Kar legtehetségesebb hallgatóinak tudományos munkásságát megossza Magyarországgal. Ennek elérése érdekében útjára indítottuk a Szakkollégium saját tudományos folyóiratát, a Diskurzust, amely évente két számmal jelenik meg és elektronikusan is bárki számára hozzáférhető. A folyóirat mellett megszületett a Szakkollégium két évente megjelenő tanulmánykötete, amely a szakkollégisták nagyobb lélegzetű munkáit rendezi egy kötetbe.

2013 őszén a Szakkollégium nagyot álmodott és elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy hallgatóinak tudományos munkásságát már ne csak Magyarországgal, de a világgal is megossza. A szakkollégium közösségének áldozatos munkájának és vágynak a produktuma megszületett!

Klebelsberg Kunó szerint „a külföldön való hatás szempontjából nem passzív, hanem aktív nyelvismeretre van szükség.” Mélységesen egyetértve ezzel a gondolattal, a Szakkollégium e kötet elkészültével azt is bizonyította, hogy hallgatói és egykori tagjai rendelkeznek azokkal a készségekkel és képességekkel, amelyek alkalmasság teszik őket, hogy nem csak Európában, de az egész világon is megállják a helyüket, hiszen szorgalmasak, kitartóak, alázatosak és, ami a legfontosabb, tehetségesek.

Eötvös gondolatait a fejünkben tartva a Szakkollégium tudományos tevékenysége során mindig szakmai alázattal fordult az egyes tudományos kérdések felé és soha nem titkolt alapelvünk volt, hogy a tagjainktól hallgató korukban is magas szakmai színvonalat várunk el. Hiszen ez a tehetséggondozás célja! A tehetség nem maradhat kihasználatlanul, ahogy a vas sem heverhet pamlagon. A tehetség akkor bontakozik ki, ha megkapja azokat a célokat, amelyek elérése érdekében érdemes tenni, érdemes dolgozni.

E kötet esetében ez a cél a szakkollégium tudományos eredményeinek idegen nyelven való bemutatása volt, amellyel a Szakkollégium demonstrálta, hogy gondolkodásmódjában magyar, de ez a magyarság ezer szállal kötődik egy nagyobb közösség, az Európai Unióhoz is. Ahogy a latin közmondás tartja quot capita, tot sententiae, erre figyelemmel e kötet tudományos eredményei szándékosan nem rendezhetőek egy gondolati ív alá, a közös pont a szakkollégiumhoz való kötődés. Ez azonban lehetőséget biztosít arra is, hogy bárki könnyen megtalálja érdeklődésének leginkább megfelelő témát a kötet munkái közül.

Tisztelet és főhajtás illeti meg a kötet két szakmai lektorát Dr. Hulkó Gábort és Dr. Kecskés Gábort, akik rendkívüli munkát végeztek a tanulmányok szakmai lektorálása során. Szintúgy tisztelet és főhajtás illeti meg Sándor Boglárt és Szalay Orsolyát, akik a tanulmányok nyelvi lektorálását végezték el. Köszönet illeti az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet, akik lehetővé tették, hogy a kötet megjelenhessen. Végül, de nem utolsó sorban kiemelt köszönettel tartozunk a szerzőknek (Czebe András, Erdős Csaba, Farkas Ádám, Fehér Júlia, Gömbös Csilla, Hegedűs Laura, Horváth István, Kálmán János, Kelemen Roland, Keserű Barna Arnold, Knapp László, Krizsán János, Pataki Márta, Pongrácz Alex, Pongrácz Dávid, Szentgyörgyvári Tamás, Trenyisán Máté, Vulcz Lilla), akik bizonyították, hogy a győri jogi kar a vidék legfényesebben ragyogó fáklyája.

 

 

dr. Kálmán János