Megjelent a Diskurzus 2013. évi 2. számaA 2013. év végével együtt megjelent a Diskurzus 2013. évi 2. száma, mely elérhető honlapunkon a Diskurzus menüpontban.

A lapszám szerzői között a korábbi hagyományok és gyakorlat szerint elsősorban szakkollégistáink, valamint senior tagjaink és volt szakkollégistáink kaptak helyet tanulmányaikkal, melyeket a szakmai bizottság tagjai lektoráltak. Első alkalommal üdvözölhetjük íróink között külsős szerzőként dr. László Balázst.

TANULMÁNYOK  (3)

CZEBE ANDRÁS | Az erőszakos nemi deliktumok hazai szabályozásának történeti aspektusai (3) 

HANCZ PATRIK | Az amerikai korrupciós szabályozásról (részlet) - A U.S. Foreign Corrupt Practices Act és annak gyakorlata a Magyar és Deutsche Telekom jogeseten keresztül (13) 

HEGEDŰS LAURA | A product placement pszichológiája és szabályozása az Egyesült Államokban (22) 

SZABÓ ENIKŐ | A bűnhalmazatra és a visszaesőkre vonatkozó egyes szabályok változásai a 2009. évi LXXX. törvénytől a 2013. évi C. törvény hatálybalépéséig (30) 

TRENYISÁN MÁTÉ | A munkáltatói kárfelelősség speciális szabályai - kivételek az objektív felelősség alól (39) 

SENIOR KÖZLEMÉNYEK

DR. ERDŐS CSABA | Visszaélés jogalkotással – avagy egyedi rendelkezések jogszabályba foglalásának alkotmányossági megítélése (47) 

GÖMBÖS CSILLA | „Who do I call, if I want to speak to Europe?” – Az EU nemzetközi megjelenése a Lisszaboni Szerződés előtt és után (58) 

DR. LÁSZLÓ BALÁZS | Katonaállítási kötelezettség az Árpád-kori hospesközösségekben (65) 

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELI) (76) 

TÁMOGATÓINK  (78)