Megjelent a Mondd el a véleményed! 2017 esszékötet

A 2016 őszén meghirdetett Mondd el a véleményed! című középiskolás esszépályázatra beérkezett pályaműveket tartalmazó esszékötet megjelent, amely a képre kattintva letölthető.

A Batthyány Lajos Szakkollégium a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara mellett működő, a hallgatói tudományos élet magját biztosító intézmény. Elsődleges célkitűzésünk a hallgatói tudományos tehetséggondozás támogatása, amelyet nem elégséges pusztán az egyetem falai között megkezdeni, hanem már korábban, a középfokú oktatás során is figyelmet kell rá fordítani.

Ennek jegyében indította útjára a Szakkollégium az ún. pregraduális tehetséggondozási programját, amelynek fontos eleme a negyedik éve folyamatosan meghirdetésre kerülő Mondd el a véleményed! című, középiskolások számára kiírt esszépályázat. A pályázat célja, hogy a tanulók olyan közérdeklődésre számot tartó témákról fejthessék ki a véleményüket, amelyek a mindennapokban is jelentősen befolyásolhatják életüket.

A 2016 őszén meghirdetett pályázatra összesen 13 pályamunka érkezett. Külön öröm, hogy a tanulók az ország különböző pontjairól küldtek számunkra esszéket, sőt, még Kárpátaljáról is kaptunk pályaművet.

A bíráló bizottság a pályázatok értékelésekor nehéz helyzetben volt, hiszen minden pályamunka egyedi és sajátos nézőpontokat és véleményeket tükröz.

Köszönjük minden pályázónak a részvételt, a felkészítő tanáraiknak a segítséget, az iskoláiknak a támogatást, és gratulálunk a díjazottaknak! Bízunk benne, hogy a 2017-ben meghirdetésre kerülő pályázaton viszontláthatjuk szerzőinket, és újakkal is gyarapíthatjuk a táborukat.