Műhelytanulmányok 2023

Batthyány Műhelytanulmányok 2023/1. szám - Beck Judit: A gyógyszer szabadalmaztatás aktuális kihívásai PDF-download-icon.png

Batthyány Műhelytanulmányok 2023/2. szám - Biczi Dorottya: A kínzás és az embertelen bánásmód tilalma: Különös tekintettel a fogvatartottak életkörülményeire a nemzetközi és a hazai joggyakorlatban PDF-download-icon.png

Batthyány Műhelytanulmányok 2023/3. szám - Néher Dóra: Automatizált jogi döntéshozatali folyamatok, különös tekintettel a büntetőeljárásra PDF-download-icon.png

Batthyány Műhelytanulmányok 2023/4. szám - Németh Botond: Bírói szerepvállalás vagy szereptévesztés? Az elsőfokú eljárás során alkalmazott anyagi pervezetés PDF-download-icon.png

Batthyány Műhelytanulmányok 2023/5. szám - Preisinger Nikoletta: A gyermek jogairól szóló egyezmény és annak érvényesülése Magyarországon: lehetséges fejlődési irányok PDF-download-icon.png

Batthyány Műhelytanulmányok 2023/6. szám -  Varga Zoltán: Az antik és modern rabszolgaság elemzése: a római rabszolgák személyállapotáról PDF-download-icon.png

Batthyány Műhelytanulmányok 2023/7. szám - Verebélyi Viktória: A közgyűjteményben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadására irányuló eljárás egyes PDF-download-icon.png