OPTIMI NOSTRI

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara 2007-ben Optimi Nostri („Legjobbjaink”) címmel kiadványsorozatot indított a Kar képzésein résztvevő hallgatók tudományos kutatásainak és eredményeinek megismertetése, közzététele céljából. Az alapítók nevesített célkitűzése az volt, hogy a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióiban helyezett dolgozatokat publikálja.

A tudományos diákköri munka mind a jog és igazgatás gyakorlati, mind pedig elméleti művelése szempontjából igen nagy haszonnal bír, már idejekorán ugyanis nagy jártasságot adhat egy-egy szűkebb téma lényegretörő, alapos meg-ismerésében, körüljárásában, illetve a leírtaknak szóban történő, szakértők előtti megvédésében. Nem kétséges az sem, hogy egy dolgozat írása közben a hallgató felfedezheti magában a tudományos problémák iránti fogékonyságot, a tudományos kutatómunkának, illetve magának a kutatás és írás folyamatának az önfeledt, ritkán érzett örömét. Az ún. „tdk-mozgalom” ugyanakkor nem csak egy egyszerű hallgatói verseny, legalább ennyire egy olyan szakmai seregszemle is, ahol a résztvevők megismerhetik a más oktatóhelyeken kutató hallgatókat, az ő témáikat, a témák kidolgozásában követett, sokszor valamelyest eltérő módszereket, miközben a többnapos rendezvény természetszerűleg kötetlenebb programok ke-retében lehetőséget ad a hallgatói közösségi élményekre is.

Az Optimi nostri eddig online megjelent kötetei:

Optimi nostri 2007 PDF-download-icon.png

Optimi nostri 2009 PDF-download-icon.png

Optimi nostri 2012 PDF-download-icon.png

Optimi nostri 2013 PDF-download-icon.png

Optimi nostri 2015

Optimi nostri 2017

Optimi nostri 2019

Optimi nostri 2021