Résztvevőink a 2006/2007-as tanév őszi Egyetemi TMDK-n

Résztvevőink a 2006/2007-as tanév őszi Egyetemi TMDK-n


Gaál Ildikó: Egy szelet a gazdasái bűncselekményekkel kapcsolatos problémákból. A csődbüntett.

Hajas András: A közös tulajdon hatályos és az új PTK-tervezetben található szabályainak bemutatása.

Horváth András: A kartellekkel szemben alkalmazható büntetőjogi szankciók a német és magyar jogrendszerben

Horváth András: Bírósági felülvizsgálat az Európai Közösség kartelleljárásában.

Magyar Zsóka: Miért lenne szükséges az ingatlan-nyilvántartás áthelyezése a bíróságokhoz?

Mészáros Gábor: „A kábulathoz való jog” egyes szabályozási és drogpolitikai kérdései az Alkotmánybíróság „droghatározata” tükrében.

Mike Gyula: A pozitív diszkrimináció, különös tekintettel a nemek közötti hátrányos megkülönböztetésre.

Rakonczai Ildikó: Az ORTT jogértelmezési gyakorlata a 2000-2005 között lezárt peres ügyek tekintetében

Takács Zoltán: A helyszínelhagyásos cselekmények elhatárolásának kérdései és megállapíthatóságának problémái

Vándor Csaba: A társasági jogi szabályozási verseny és érzékeny egyensúlya.