Résztvevőink a 2007/2008-as tanév tavaszi Egyetemi TMDK-n

Résztvevőink a 2007/2008-as tanév tavaszi Egyetemi TMDK-n

 

Farkas Ádám: Az első önálló magyar katonai büntetőtörvénykönyv megalkotásának története

Kálmán János: Isteni tanúságtétel a középkori perjogban

Keserű Barna Arnold: A polgári perbeli képviselet történeti fejlődése Magyarországon

Nagy Rita: Dilemmák a megalkotása és jogalkalmazása körül

Újhelyi Bence: A szabálysértési jogsegély