Résztvevőink a 2010/2011-es tanév őszi Egyetemi TMDK-n

Résztvevőink a 2010/2011-es tanév őszi Egyetemi TMDK-n

 

Aradi Csilla: Mediáció vagy meditáció? A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárás ismertségének és elismertségének problematikája

Fáskerty Éva Katalin: A büntetés-végrehajtási intézményrendszer hazai fejlődéstörténete – A győri és sopronkőhidai büntetés-végrehajtási intézetek fejlődése a 19. század második felében

Fáskerty Éva Katalin: Kórház-finanszírozási pillanatkép (Állami és tulajdonosi jogok gyakorlása egy megyei jogú város kórháza kapcsán.)

Herold Júlia: Fiatalkorúak foglalkoztatása, vagy diákmunka Magyarországon

Kálmán János: A pénzügyi piacok feletti felügyelet újraértelmezése a gazdasági világválság tükrében, különös tekintettel az európai „szuperfelügyelet” létrehozására

Komp Bálint János: A kezesség, mint a kötelem személyi biztosítéka a római illetve a hatályos jogban

Pákozdi Alexandra: Vajon a csődeljárás új szabályai szolgálják a hitelezők érdekeit?

Pongrácz Alex: Az állami beavatkozás és a társaságok a mediterrán diktatúrákban

Pongrácz Alex: Az elektronikus állam: a polgárbarát közigazgatás Eldorádója?

Rácz Diána: Adatvédelem a felsőoktatásban

Roncz Diána: Bizonyítás a nemi erkölcs elleni bűncselekmények körében

Szili-Kis Ádám: Jogalkotás elmulasztva, avagy a mulasztásos alkotmánysértés problémaköre

Trenyisán Máté: A hibás teljesítés szabályozása és gyakorlatban való alkalmazása a római jogtól napjainkig