Résztvevőink a 2012/2013-as őszi Egyetemi TMDK-n

Résztvevőink a 2012/2013-as tanév őszi Egyetemi TMDK-n


Bán István: A hitelezővédelem egyes kérdéskörei

Csudai Tünde: Eltérő mércék a korlátozásban - Az írott sajtó állami kontrollja

Fehér Júlia: Szempontok a hatékonyabb hírközlési fogyasztóvédelem megteremtéséhez

Gede Kornélia: Kit véd büntetőjogunk uralkodóként a Horthy-korban? – Adalék a királyt sértő bűncselekmények vizsgálatához

Geiszt Kitti Fanni: A gyermeki jogok érvényesítése vagy megkerülése – avagy kiskapuk hazánkban és nemzetközi viszonylatban

Gömbös Csilla: Egység az átláthatatlanságban?

Hancz Patrik: Sine Ecclesia et religione – Egyház és vallás nélkül

Hegedűs Laura: „A dolgozatban termékmegjelenítés található!" – avagy a product placement szabályozásának egyes kérdései

Horváth Edina: Horizontális versenykorlátozó megállapodások és magatartások tilalma az Európai Unió versenyjogában

Kelemen Roland: Actio popularis megszüntetése, avagy jogelvonás a szuveréntől?

Kovács Gabriella - Kovács Viktória: A HIV/AIDS fertőzöttek betegjogai és személyiségi jogai a magyar egészségügyi ellátásban és büntetés-végrehajtási intézetekben, valamint az ebből eredő polgári jogi felelősségi kérdések

Németh Eszter: A gyermekprostitúció problémája Magyarországon

Pataki Márta: A családon belüli erőszak alakulása a tatabányai szénbányák bezárásának idején a Tatabányai Megyei Bíróság gyakorlatában

Pődör Lea: Köteléki perek a Győri Egyházmegyei Szentszéki Bíróság ítélkezési gyakorlatában 1918 és 1945 között

Szili-Kis Ádám: A közbeszerzések ellenőrzésének kihívásai

Szili-Kis Ádám: Közösség a békéért – Avagy az Európai Unió békefenntartó tevékenysége

Takács Tímea: A választási igazgatás alkotmányjogi kérdései

Tarsoly Ádám: Újdonságok a jogos védelmi helyzet szabályozásában, valamint a megelőző védelmi berendezések a társadalomra veszélyesség tükrében

Tüű-Szabó Norbert András: A személyiség jogi védelme, különös tekintettel a közszereplők és jogi személyek személyiségi jogaira