Résztvevőink a 2013/2014-as tanév tavaszi Egyetemi TMDK-n

Résztvevőink a 2013/2014-es tanév tavaszi Egyetemi TMDK-n

 

Dobos Evelin: Az Alkotmánybíróság intézménye változó közjogi környezetben

Csitei Béla: A felelősségtan identifikációs elmélete 

Hancz Patrik: U. S. FCPA – A külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvény alapfogalmai és joghatósági kérdései

Horváth István – Tulok Violetta: Az alapjogok korlátozásának vizsgálata a munkajog keretein belül

Kádi Szabina: Törvény által védve – A védelemhez való jog magyar szabályozása a büntetőeljárási törvény tükrében

Kelemen Roland – Pataki Márta: A kibertámadások és a nemzetközi jog

Molnár Dóra: A népszavazás és a népszavazási eljárás az új törvény tükrében – különös tekintettel az alkotmányjogi panasz jogorvoslati eljárásban betöltött szerepére

Váradi-Tornyos Bálint: Hivatal a keleti végeken – A dél-koreai és a magyar bürokrácia alapvonalai