Résztvevőink a 2014/2015-ös tanév őszi Egyetemi TMDK-n

Résztvevőink a 2014/2015-ös tanév őszi Egyetemi TMDK-n

 

Csitei Béla: A kitagadási okok tartalma, avagy észrevételek az új Ptk. öröklési jogi könyvéhez

Dobos Evelin: Az Alkotmánybíróság intézményének létjogosultsága Magyarországon, avagy mit üzennek az alkotmánybírósági modellek?

Eőry Dzsenifer: Külföldiek ingatlanszerzése Magyarországon

Farkasová Alexandra: A határon túli magyarság helyzetének alkotmányjogi aspektusai – különös tekintettel a felvidéki magyarokra

Hegedűs Laura: A társszabályozás vizsgálata a magyarországi és a külföldi médiaigazgatás tükrében

Horváth Balázs András: Környezetvédelem és polgári jog, avagy polgári jogi eszközök a környezet megóvásáért

Kelemen Roland Pataki Márta: Az alsó- és középfokú építésrendészeti jog változásai a járások felállításával

Kelemen Roland: Sajtó és sajtószabadság szabályozása Magyarországon, 1780-1918, különös tekintettel az első világháborús jogalkotásra

Király Péter Bálint: Gondolatok a devizahiteles perek margójára

Kobl Tamás: A vezető tisztségviselők polgári jogi felelőssége

Kovács Balázs: A szabálysértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmények kikényszeríthetőségének aggályai

Kovács-Fáber Krisztina: Az egyenlő bánásmód követelménye és a zaklatás kérdése a magyar alkotmányos rendszerben

Kummer Máté: A jogi személyek büntetőjogi felelőssége, különös tekintettel a velük szemben alkalmazható szankciókra

Léhner Eszter: Tanúbizonyítás a polgári perben

Lengyel Csilla: Hitújítás és ellenreformáció hazánkban

Nagy Szintia Mirtill: Rend és fegyelem: A függelmi viszonyok jelentősége a magyar katonai büntető anyagi jogban

Pongrácz Dávid: A gyűlöletbeszéd elleni harc polgári jogi eszközei

Pődör Lea: Gondolatok a közfoglalkoztatási jogviszony munkajogi összefüggéseiről

Sarlós Georgina: „Azonos tisztelettel” – Az esélyegyenlőség célterületei és az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlata a társadalmi hozzáállás szemszögéből

Szentgyörgyvári Tamás: Az idegenrendészet önálló jogi szabályozásának kezdetei és centralizációja hazánkban

Szombathelyiová Kristína: A felsőoktatási autonómia értelmezése és helyzete Magyarországon

Ujvári Petra: „Divatjog a kifutón.” A divatipar oltalmazhatóságának lehetőségei a szellemi tulajdonjogok tükrében

Unger Nikolett: A tisztességes eljáráshoz való jog az ügyáthelyezés tükrében

Váradi-Tornyos Bálint: „Quo Vadis Kung Fu-Ce?” Avagy kulturális globalizáció a dél-koreai konfuciánus alapokban

Welmann Barna Bence: Birtokos eset, avagy a birtok az új Ptk-ban, és ahogyan eljutottunk oda