Résztvevőink a 2015/2016-os tanév őszi Egyetemi TMDK-n

Résztvevőink a 2015/2016-os tanév őszi Egyetemi TMDK-n


Juhász Lívia: A kevesebb néha több. Az alternatív büntetések és a bűnmegelőzés kiemelt szerepe a büntető igazságszolgáltatás rendszerében

Marton Melitta: A tanúvédelem büntető eljárásjogi eszközrendszere Magyarországon

Partos Csilla: A terrorizmus kriminalizálásának nemzetközi vetülete

Pongrácz Dávid – Nagy Szintia: Tyrion pere az Árpád - kori büntetőeljárás tükrében. Bűn és bűnhődés?