Résztvevőink a 2016/2017-es tanév őszi Egyetemi TMDK-n

Résztvevőink a 2016/2017-es tanév őszi Egyetemi TMDK-n

 

Brindzik Beáta: Az apai hozzájárulás problémája a terhességmegszakítás hazai és nemzetközi gyakorlatában

Csitei Béla: Az egészségügyi dolgozók kötelezettségei és kártérítési felelőssége az egyes foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tükrében

Csitei Béla: Az egészségügyi szolgáltatók polgári jogi felelősségének neuralgikus pontjai

Fátrai Lilla Róza: Az áfa csalás néhány elméleti és gyakorlati aspektusa

Frank Máté: A principátus büntetőjoga, avagy közjog - e a római büntetőjog?

Juhász Lívia: Jogértelmezési kérdések a munkáltatói kárfelelősség körében – különös tekintettel a munkavédelmi szabá lyozásra

Király Péter Bálint: A válságmegelőzés új eszköze: a makroprudenciális politika

Mitring Anna: A rendőröket megillető személyiségvédelem határainak elméleti és gyakorlati problémái

Nagy Szintia Mirtill: A fegyelmi eljárás jelentősége a fegyveres erők körében

Pintér Fruzsina: A bűnös vagyon visszaszerzésének bírói gyakorlata

Radics Katalin Adél: Azonos tárgyú népszavazási kérdések: a kezdeményező vagy az aláírásgyűjtő siessen?

Stipkovits Tamás István: A jogalkotással okozott kár megítélése alkotmányjogi és polgári jogi szempontból

Tálas Kolos István: A második világháborús munkaszolgálat intézményének genezise, avagy munkásalakulatok Horthy Nemzeti Hadseregében 1919 és 1921 között

Veisz Richárd: A földtulajdon megszerzésének korlátai