Szakkollégiumi siker a TDK-n!

2014. november 19. napján került sor a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciára a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon. A kari TMDK-n 7 szekcióban összesen 33 dolgozat versengett, amelyek közül 25 dolgozat a Batthyány Lajos Szakkollégium tagjának kitartó kutatómunkája eredményeként született. A Diákköri Konferencián 18 díjat osztottak ki a szekciókban, amelyek közül – kimagasló teljesítményt nyújtva – 15 díjat szakkollégista nyert el.

I. helyezettek:

Csitei Béla: A kitagadási okok tartalma, avagy észrevételek az új Ptk. öröklési jogi könyvéhez

Dobos Evelin: Az Alkotmánybíróság intézményének létjogosultsága Magyarországon, avagy Mit üzennek az alkotmánybírósági modellek?

Hegedűs Laura: A társszabályozás vizsgálata a magyarországi és a külföldi médiaigazgatás tükrében

Nagy Szintia: Rend és fegyelem: A függelmi viszonyok jelentősége a magyar katonai büntető anyagi jogban

Pongrácz Dávid: A gyűlöletbeszéd elleni harc a polgári jog eszközeivel

Pődör Lea: Gondolatok a közfoglalkoztatási jogviszony munkajogi összefüggéseiről

Váradi-Tornyos Bálint: ,,Quo vadis Kung Fu-Ce?" - Avagy kulturális globalizáció a dél-koreai konfuciánus alapokban

II. helyezettek:

Kelemen Roland – Pataki Márta: Az alsó- és középfokú építésrendészeti jog változásai a járások felállításával

Kobl Tamás: A vezető tisztségviselők polgári jogi felelőssége

Szentgyörgyvári Tamás: Az idegenrendészet önálló jogi szabályozásának kezdetei és centralizációja hazánkban

Szombathelyi Krisztina: A felsőoktatási autonómia értelmezése és helyzete Magyarországon

III. helyezettek:

Király Péter Bálint: Gondolatok a devizahiteles perek margójára

Unger Nikolett: A tisztességes eljáráshoz való jog az ügyáthelyezés tükrében

Különdíjasok:

Farkas Alexandra: A határon túli magyarság helyzetének alkotmányjogi aspektusai - különös tekintettel a felvidéki magyarokra

Ujvári Petra: "Divatjog a kifutón" - A divatipar oltalmazhatóságának lehetőségei a szellemi tulajdonjogok tükrében

Kiváló dolgozattal szerepelt továbbá a konferencián Eőry Dzsenifer, Horváth Balázs András, Kelemen Roland, Kovács Balázs, Kovács-Fáber Krisztina, Kummer Máté, Lengyel Csilla, Léhner Eszter, Sarlós Georgina, valamint Welmann Barna Bence.

A fantasztikus teljesítményhez gratulálunk!