Szakkurzusok 2020/21. ősz

A 2020/21. tanév őszi félévének szakkurzusai az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program keretében az NTP-SZKOLL-20-0045 kódszámú pályázati támogatásból valósultak meg.

ntp_logo_color.png

letöltés.png

emberi_eroforrasok.jpg

 

A 2020/21. tanév őszi félévének szakkurzusai:

Büntetőjogi Szakkurzus: Dr. Vajda Edit, keddenként 17.30 (10 alkalom, alkalmanként 1,5 óra)

Büntetőjog a gyakorlatban I. tematika 

A kurzus résztvevői 

Online jelenléti ív

 

Letölthető anyagok:

1. Ki kicsoda egy büntető ügyben? A büntetőeljárás résztvevői: a terhelt, a védő, a sértett és mások (Be. Harmadik Rész). Letartóztatási iratminták - 2020. szeptember 15.

2. Indul a nyomozás (Be. Tizedik Rész). Bejelentés, feljelentés – szerkesztési gyakorlat. Meghívott vendég a BRFK XI. kerületi Rendőr-kapitányság nyomozója, aki a felderítés és a vizsgálat folyamatáról tart gyakorlati tájékoztatást - 2020. szeptember 22.

3. A bíróság feladatai a nyomozás során (Be. Tizenkettedik Rész) - a nyomozási bíró eljárása és határozatai. Jegyzőkönyv és végzés a nyomozási bíró által tartott perszimulációs ülésen - 2020. szeptember 29.

4. A ügyészség tevékenysége, illetve határozatai; a vádemelés (Be. LXVIII. Fejezet). Vádiratszerkesztési gyakorlat - 2020. október 6.

5. A bírósági eljárás általános és a veszélyhelyzet idejére vonatkozó szabályai (Be. Tizenharmadik és Tizennegyedik Rész). Előkészítő ülés tartása perszimuláció formájában - 2020. október 13.

6. Az elsőfokú tárgyalás; a bizonyítás "művészete", a személyi bizonyítás (Be. LXXVIII. Fejezet). Egy bírósági tárgyalás meglátogatása megbeszélt időpontban, illetve a kurzus keretében perszimulációs gyakorlat jogeset alapján, amelyhez a gyakorlatvezető játékaktát készít - 2020. október 20.

7. A digitális bíróság; nyilvántartási rendszerek, elektronikus kapcsolattartás, a telekommunikációs eszköz – a Via Video - használata, távmeghallgatás (Be. XX. és XXVII. Fejezet). Enyhítő és súlyosító körülmények - 2020. október 27.

8. A másod- és harmadfokú eljárás (Be. Tizenötödik és Tizenhatodik Rész) ppt-s bemutatóval és a nyilvános ülés perszimulációjával előre megadott jogeset alapján. A gyakorlatot megelőzően tárgyaláslátogatás a Győri Ítélőtábla II.Bf. tanácsa nyilvános ülésén - 2020. november 3. 

9. A perújítás, egyszerűsített felülvizsgálat és a különleges eljárások (Be. Tizenkilencedik és Huszonegyedik Rész), ppt-s bemutató, továbbá határozatszerkesztési gyakorlat - 2020. november 10.

10. A büntetésvégrehajtás menete; a BV. bíró eljárása és határozatai (Bvtv.) BV. bírói perszimulációs meghallgatás feltételes szabadságra bocsátás tárgyában - 2020. november 17.

Halmazat táblázat 

Szemelvények 

 

Képernyőfotók a kurzusról:

09.15..jpg     09.22..jpg                                2020.09.15.                                                                                            2020.09.22.

 09.29..jpg   10.06..jpg                                   2020.09.29.                                                                                            2020.10.06.

10.13..jpg    10.20..jpg                                2020.10.13.                                                                                          2020.10.20.

 10.27..jpg     11.03..jpg                                2020.10.27.                                                                                           2020.11.03.

11.10..jpg      11.17..jpg

                          2020.11.10.                                                                                            2020.11.17.

                                   

 

Munkajogi Szakkurzus: dr. Trenyisán Máté, szerdánként 17.30 (10 alkalom, alkalmanként 1,5 óra)

Munkajog a gyalorlatban tematika 

A kurzus résztvevői 

Online jelenléti ív

 

Letölthető anyagok:

1. BH 2020.3.82. I. A munkajogi alapelvek funkciója és szerepe az ítélkezési gyakorlatban – 2020. szeptember 16.

2. BH 2020.3.82. II. A munkajogi jognyilatkozatok – 2020. szeptember 23.

3. BH 2020.3.82. III. A munkaviszony létesítésével kapcsolatos szabályok értelmezése, gyakorlati alkalmazása – 2020. szeptember 30.

4. Egy ítélet margójára I. A munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei, különös tekintettel a munkáltató egyoldalú jogviszony-alakító jogaira – 2020. október 07.

5. Egy ítélet margójára II. A munkaviszony módosításával kapcsolatos kérdések, valamint a nők foglalkoztatására vonatkozó speciális munkajogi szabályok – 2020. október 14.

6. EH 2017.06.M16 I. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése – 2020. október 21.

7. EH 2017.06.M16 II. A munkaidővel kapcsolatos szabályok gyakorlati alkalmazása – 2020. október 28.

8. Kúria ítélete MFV.I.10.442/2018/4. A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége – 2020. november 04.

9. A Kúria ítélete MFV.I.10.522/2015/5. A kollektív munkajog gyakorlati jelentősége – 2020. november 11.

10. A Kúria ítélete MFV.I.10.445/2016/4. A sztrájk intézményének gyakorlati alkalmazása – 2020. november 18.

 

Képernyőfotók a kurzusról:

09.16..jpg    09.23..jpg

                            2020. 09. 16.                                                                                     2020. 09. 23.

09.30..jpg     10.07..jpg

                               2020. 09. 30.                                                                                     2020. 10. 07.

10.14..jpg     10.21..jpg

                             2020. 10. 14.                                                                                          2020. 10. 21.

10.28..jpg     11.04..jpg

                             2020. 10. 28.                                                                                       2020. 11. 04.

11.11..jpg     11.18..jpg

                         2020. 11. 11.                                                                                              2020. 11. 18.