Szentgyörgyvári Tamás - Jogász, III. évf.

Születési hely, idő: Szombathely, 1991. október 3.

Középfokú tanulmányok: 2006-2010 Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathely

Felsőfokú tanulmányok: 2010- Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi kar, jogász szak

Szakmai tevékenység:

  • 2011 márciusától vagyok tagja a Batthyány Lajos Jogász Szakkollégiumnak
  • 2011 szeptemberétől kaptam demonstrátori megbízást a Jogtörténeti Tanszéken

 Versenyek:

  • A Batthyány Lajos Szakkollégium V. Hallgatói Konferenciáján tartott Az Őrség egykori speculatorai és küzdelmük a Batthyány családdal című előadásomért oklevelet kaptam
  • 2011/2012 tavaszi Egyetemi Tudományos Diákköri Konferencián Magánjogi és Jogtörténeti tagozat megosztott első helyét szereztem meg, és továbbjutottam az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A dolgozat címe: Az Őrség és a Batthyányak küzdelme: legendateremtés kontra jogtörténet.

A mentorprogramról:

A programban részvevőknek a felsőbb évesek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az egyetemi életbe való beilleszkedésük könnyebb legyen. Én is részt vettem ebben a programban első évesként. Rengeteg segítséget és hasznos tanácsot kaptam, melyek előrelendítettek a tanulmányaim során. A program során megismerkedtem a tudományos munka alapjaival, ezeket az ismereteket később kamatoztatni tudtam tanulmányok készítésekor. A mentorprogram hozzájárult, hogy a Szakkollégium tagja lehessek, és itt egy olyan közösséghez csatlakozhassak, mely a szakmai fejlődésre és a közösségi életre egyaránt hangsúlyt fektet.

Mentorként én is ezt a gyakorlatot kívánom folytatni, szeretném, ha a mentorált hallgatók sikerrel és megfelelő eredménnyel teljesítenék az elsőéves tárgyakat. Természetesen az egyetemi élet egyéb területén is - tanulmányi ügyek intézése, szabadidő eltöltése - számíthatnak segítségemre.