Szervezeti egységek ismertetője

A Batthyány Lajos Szakkollégium szervezete

Igazgató

A Szakkollégium igazgatója a Szakkollégium irányításáért, képviseletéért, valamint a nevelőtanári feladatok ellátásáért felelős. E minőségében irányítja a Szakkollégium szerveit és tisztségviselőit, ellenőrzi azok feladatellátását és biztosítja a szakkollégisták tevékenységének zavartalanságát. Az Igazgatót az egyetem rektora  nevezi ki a Közgyűlés véleményének kikérése mellett, valamint a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsának jóváhagyásával. Igazgató olyan szakkollégiumi múlttal rendelkező, a Karon oktatási tevékenységet végző személy lehet, aki rendelkezik munkatervvel igazgatói tevékenységének ellátására.

Igazgató-helyettes

Az Igazgató meghatározott feladatok, feladatcsoportok hatékony ellátása érdekében Igazgatóhelyettest nevezhet ki, akinek tevékenységét irányítja. Az Igazgatóhelyettes az Igazgató által a Kar Tudományos Dékánhelyettesének jóváhagyásával kinevezett olyan személy, aki szakkollégiumi múlttal rendelkezik. Az Igazgató tartós, vagy előre pontosan meghatározott tartamú távolléte, illetve akadályozatása esetére általános helyettesítésére hívja fel az Igazgató-helyettest, aki ez idő alatt az Igazgató jogköreit gyakorolja. Az Igazgatóhelyettes megbízatása az Igazgató megbízatásáig tart, kinevezését azonban az Igazgató jogosult visszavonni.

Közgyűlés

A Közgyűlés a külső és belső státuszú szakkollégisták gyűlése, a Szakkollégium önkormányzati döntéshozó szerve, a szakkollégiumi autonómia és a hallgatói önkormányzás letéteményese.

Választmány

A Választmány a szakkollégiumi szakmai-tudományos, kulturális, valamint közösségi öntevékenység letéteményese, a szakkollégisták képviseleti szerve és a Közgyűlés által választott végrehajtó szerv.

Választmányi Elnök

A Választmány elnöke a Szakkollégiumot hallgatóként, mint a hallgatói önkormányzás személyi letéteményese képviseli, valamint vezeti a Választmány munkáját és gondoskodik a szakkollégisták intézményi keretek közötti tevékenységek koordinálásáról.