Tanulmánykötet 2013

QUOT CAPITA, TOT SENTENTIAE - A BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TANULMÁNYKÖTETE II.

(letöltés egyben)

Szerk: dr. Kálmán János, 2013, Győr, Batthyány Lajos Szakkollégium, 299 p.
ISSN: 2061-7895

 

Tartalom

DR. FARKAS ÁDÁM | Benevolo Lectori Salutem!  (8) 

CSUDAI TÜNDE | Az írott sajtó magyarországi szabályozása: Állami kontroll vagy terjeszkedő médiatulajdon? (10) 

FEHÉR JÚLIA | A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont került a hazai vita végére (?) (24) 

GÖMBÖS CSILLA | Két év távlatából: Az Európai Külügyi Szolgálat (68) 

HEGEDŰS LAURA | A termékmegjelenítés, avagy a product placement szabályozásának egyes kérdései az Európai Unióban és Magyarországon (99) 

KELEMEN ROLAND | Utólagos normakontroll Magyarországon az actio popularis megszüntetése után (122) 

KOVÁCS GABRIELLA - KOVÁCS VIKTÓRIA | HIV/AIDS betegek a büntetés-végrehajtás rendszerében (140) 

PŐDÖR LEA | Az ágytól és asztaltól való elválás intézménye az Osztrák Polgári Törvénykönyvben és a magyar polgári házasságról szóló törvényben, különös tekintettel a kánonjogban betöltött szerepére (161) 

SZENTGYÖRGYVÁRI TAMÁS | A Magyar Királyság határvédelmi rendszerének kiépítése: 16-18. század (175) 

SZILI-KIS ÁDÁM | A közbeszerzések ellenőrzésének kihívásai (190) 

TAKÁCS TÍMEA Választási szabályok a változások tükrében (217) 

TRENYISÁN MÁTÉ | A kármegosztás és a munkáltató kárfelelősség alóli mentesülésének szabályai az új Munka Törvénykönyvében – tekintettel a bírói gyakorlatra (233) 

ERDŐS CSABA | Dilemmák a nemzetiségek országgyűlési képviseletével kapcsolatban (249) 

KÁLMÁN JÁNOS | Az európai ügynökségek és a Meroni-doktrína (274)