Tudományos élet

A Szakkollégium Tudományos életéről

 

A Szakkollégium tudományos tevékenysége sokrétű és változatos képet mutat, az egyéni és csoportos kutatásoktól kezdve a különböző versenyeken és tudományos pályázatokon keresztül a nagyszabású konferenciákig és rendezvényekig. A Szakkollégium lényegéből fakadóan ezek mind-mind hallgatói kezdeményezésre, és a hallgatói érdeklődésnek megfelelően szerveződnek, s a Szakkollégium „csupán” a szervezeti kereteket biztosítja a tudományosan aktív hallgatók igényeinek kielégítéséhez. 

Képzés

A Szakkollégium minden tőle telhető módon igyekszik tagjai egyéni kutatásaihoz szükséges és érdeklődési köreiknek megfelelő tapasztalatok megszerzését biztosítani. Ennek keretében a hallgatóknak lehetőségük van olyan egyéni, gyakorlati kurzusokon részt venni, amelyek során első kézből nyerhetnek bepillantást egy-egy jogászi, jogalkalmazói pálya rejtelmeibe. Így többek között a katonai ügyészségi, nyomozó ügyészségi, rendőrségi, ügyvédi, mediátori hivatás kulisszatitkait ismerték meg hallgatóink avatott szakemberek tolmácsolásában, s az ott szerzett gyakorlati tudást és tapasztalatokat eredményesen fel is használják kutatásaikban. 

TDK-OTDK

Ezeknek az egyéni kutató munkáknak a sikeressége számszakilag is mérhető, ugyanis a Szakkollégium diákjai mind az egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián, mind az Országos Tudományos Diákköri Konferencián rendkívül eredményesen szerepelnek. Az elmúlt években folyamatos fejlődés tapasztalható ezen a téren, és elmondható, hogy a díjazott hallgatók túlnyomó többsége immáron a Szakkollégium berkeiből kerül ki. Az elmúlt évtized átlagában a szakkollégisták száma a kari összlétszámhoz képest alig éri el a 4-5%-ot, azonban a kari TDK dolgozatok 47%-át szakkollégisták készítették. A szakkollégisták által elért díjazások száma is tükrözi, sőt, meg is haladja ezt az arányt. Az OTDK helyezések tekintetében még drasztikusabb a különbség: a kar által elnyert helyezések 70%-a szakkollégisták nevéhez köthető, a legutóbbi - 2017. évi - OTDK-n pedig ez az arány 81% volt. A 2019. évi TDK-n a kar 19 díjazásából 16 a szakkollégista hallgatókhoz köthető, ami 84%-os arányt jelent. A Szakkollégium ezzel eddig soha nem tapasztalt OTDK eredményességet tudhat maga mögött, amelyre kifejezetten büszkék vagyunk. A Szakkollégium TDK eredményességét az alábbi grafikonok illusztrálják a legjobban.

 

 

 

 

Hallgatói Konferencia

A konferencián történő előadás és megmérettetés lehetősége a hallgatók előtt is nyitva áll. Ezt célozza a rendszeresen megrendezett Hallgatói Konferencia, melynek célja, hogy lehetőséget biztosítson a tudományosan aktív hallgatóknak arra, hogy kutatási eredményeiket megoszthassák a nagyközönség és egy magasan kvalifikált bizottság előtt. A Hallgatói Konferencia útra indítása óta egyre fokozódó népszerűségnek és látogatottságnak örvend, s az előadók és az általuk prezentált témák is rendkívüli változatosságot tükröznek.

Kiadványok

A Szakkollégium a publikációk terén sem szeretne adós maradni, ezért minden évben megjelentet különböző írott kiadványokat, melyek ismertetésre a kiadványok fül alatt kerül sor.