V. évfolyam - 2015

DISKURZUS

V. évfolyam - 2015

2015/1. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

FARKAS ÁDÁM | Észrevételek és javaslatok a fegyveres védelem egyes szabályozási kérdéseihez az ukrán válság és a nemzetközi terrorizmus legújabb kihívásai tükrében (3) 

GÖMBÖS CSILLA | Szemelvények az ókor diplomáciai kapcsolataiból (16) 

KÁLMÁN JÁNOS | A makroprudenciális politika keretrendszere (24) 

KESERŰ BARNA ARNOLD | A fenntartható fejlődés kialakulásnak főbb csomópontjai a tudományos gondolkodásban és a nemzetközi jogalkotásban (40) 

PONGRÁCZ ALEX | Vissza a jövőbe, avagy variációs lehetőségek a XXI. századi állam-és társadalomépítésre (53) 

TRENYISÁN MÁTÉ | A kártérítés elemei a munkáltatói kárfelelősség körében (62) 

SUMMARIES (73)

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI) (76) 

TÁMOGATÓINK  (78) 

 

2015. évi különszám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

BESENYEI FRUZSINA TÜNDE | A nemzetközi kulturális örökség- és műkincsvédelem terrorizmus általi fenyegetettsége az Iszlám Állam példáján keresztül (3) 

BUJÁKI LÁSZLÓ | A migráció európai és állami szabályozásának kihívásai – Közös menekültügyi együttműködés és kvótarendszer bevezetésének kihívásai az Európai Unióban (13) 

DORNFELD LÁSZLÓ | A kiberbűnözés elleni küzdelem kihívásai (27) 

JUHÁSZ LÍVIA | Halálbüntetés, tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés és alternatív büntetések (36) 

KIS KELEMEN BENCE | A halálbüntetésről (50) 

SUMMARIES (60) 

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI) (62) 

TÁMOGATÓINK  (64) 

 

2015/2. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK (3)

JUHÁSZ LÍVIA | A bűnmegelőzés néhány lényegi kérdése a büntető-igazságszolgáltatás tükrében (3)

MARTON MELITTA | A tanúvédelem büntető eljárásjogi eszközrendszere Magyarországon (11)

PARTOS CSILLA | A terrorizmus kriminalizálásának nemzetközi vetülete (21)

PŐDÖR LEA | A Genfi Egyezmény 1d cikkének és a Kvalifikációs Irányelv 12. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmezése a palesztin menekültek, mint ipso facto jogosultak vonatkozásában a luxemburgi és a magyar bírósági gyakorlatban (33)

VÁRADI-TORNYOS BÁLINT | Lábjegyzet egy szabadkereskedelmi megállapodáshoz - avagy konfucianizmus a dél-koreai tulajdonfelfogásban (45)

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEK (54)

NAGY SZINTIA MIRTILL – PONGRÁCZ DÁVID | Ítélet párbaj által? Az istenítéleti bajvívás Tyrion büntetőperében (54)

SUMMARIES (64) 

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI) (67) 

TÁMOGATÓINK  (69)