VIII. évfolyam - 2018

DISKURZUS

VIII. évfolyam - 2018

2018/1. szám (letöltés egyben)

BRINDZIK BEÁTA| Az elfeledtetéshez való jog érvényesülésének kérdései és problémái (3) 

FRANK MÁTÉ | A büntetőjogi felelősségre vonás problematikája az önvezető gépjárművek tekintetében (12) 

KOZÁK BETTINA | A népszavazáshoz való jog érvényesülése a Kúria és az Alkotmánybíróság joggyakorlatában (20) 

MIHÁLY LAURA DOMINIKA | Roma infrahumanizációs mérőeszköz II. (32) 

TAKÓ DALMA | A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások és értelmező nyilatkozatok (39) 

 

2018/2. szám (letöltés egyben)

BRINDZIK BEÁTAKOZÁK BETTINA | Az új Btk. büntetéskiszabásra gyakorolt hatása a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények vonatkozásában (3) 

FRANK MÁTÉ| Az önvezetés büntetőjogi korlátai az angolszász joggyakorlat tükrében (14)

KOCSIS RÉKA | Elfeledtetéshez való jog: avagy lehetséges-e szabadulni az internet világából? (22)

ŐSZE ÁRON | Analízis a magyar különleges jogrendi szabályozás hatékonyságáról (33)

GYURÁCZ DOMONKOS - SENVICZKI ÁKOS | A véres római látványosságok viszonya a keresztény valláshoz (45)