XVII. OTDK eredmények

A XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciójában az alábbi szakkollégistáink értek el helyezést


Horváth András - III. hely (esetjogi elemzések tagozat): A gyülekezési jog amerikai, német, strasbourgi és magyar gyakorlata

Vándor Csaba - III. hely (médiajogi és információs önrendelkezési jogi tagozat): Európai szabályozási körkép a kiskorúak számára ártalmas médiatartalmak korlátozásáról

Horváth András - Különdíj (büntetőjogi tagozat): Közösség elleni izgatás németül és magyarul

Rakonczay Ildikó - Különdíj (médiajogi és információs önrendelkezési jogi tagozat): Reklám és szponzoráció a médiatörvényben és az ORTT gyakorlatában

Társadalomtudományi szekcióban az alábbi szakkollégistánk ért el helyezést

Vigh Edit - I. hely (politikatudományi tagozat): A párton belüli demokrácia