XXVIII. OTDK eredmények

A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciójában az alábbi szakkollégistáink értek el helyezést

 

Gaál Ildikó - II. hely (büntetőjogi tagozat): Egy szelet a gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos problémákból. A csődbűntett.

Horváth András - II. hely (polgári jogi tagozat): Személyiségi jog és Persönlichkeitsrecht

Mészáros Gábor - II. hely (alkotmányjogi tagozat): Az Országgyűlés és a Kormány közötti bizalmi viszony, különös tekintettel a konstruktív bizalmatlansági indítványra

Mike Gyula - III. hely (alkotmányjogi tagozat): A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése a nemzetközi dokumentumok és az Alkotmány tükrében, különös tekintettel a nemek közötti diszkriminációra

Győri Levente - Különdíj (alkotmányjogi tagozat): Döntés-előkészítés és nyilvánosság

Horváth András - Különdíj (európai jogi tagozat): Bírósági felülvizsgálat az Európai Közösség kartelleljárásában

Takács Zoltán - Különdíj (büntetőjogi tagozat): A helyszínelhagyásos cselekmények elhatárolásának kérdései és megállapíthatóságának problémái