XXX. OTDK eredményeink

A XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciójában az alábbi szakkollégistáink értek el helyezést


Dr. Erdős Csaba - I. hely (alkotmányjogi tagozat): Tűzzünk-e objektív határidőt az Alkotmánybíróság számára a népszavazási eljárásban? (Az Alkotmánybíróság döntési mechanizmusától a lehetséges szankciókig)

Keserű Barna Arnold - II. hely (polgári jogi tagozat): A magyar védjegyek átruházására vonatkozó szabályok összehasonlítása a közösségi védjegyoltalom átruházásának szabályaival különös tekintettel a szellemi tulajdon elméleteire

Aradi Csilla - III. hely (büntetőeljárásjogi tagozat): Mediáció vagy meditáció? Avagy a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárás ismertségének és elismertségének problematikája

Fáskerty Éva Katalin - különdíj (közigazgatási jogi tagozat): Kórházfinanszírozási pillanatkép - állami finanszírozás és az önkormányzatok tulajdonosi jogainak gyakorlása egy megyei jogú város kórháza kapcsán