XXXI. OTDK eredményeink

A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciójában az alábbi szakkollégistáink értek el helyezést


Farkas Ádám - Kálmán jános - II. hely (nemzetközi jog tagozat): Háború, védelem, magánosítás

Kovács Gabriella - Kovács Viktória - II. hely (polgári jog II. tagozat): A HIV/AIDS fertőzöttek betegjogai és személyiségi jogai a magyar egészségügyi ellátásban és büntetés-végrehajtási intézetekben, valamint az ebből eredő polgári jogi felelősségi kérdések

Szili-Kis Ádám - II. hely (európai közjog tagozat): Közösség a békéért - avagy az Európai Unió békefenntartó tevékenysége

Gömbös Csilla - III. hely (európai közjog tagozat): Egység az átláthatatlanságban?

Hegedűs Laura - III. hely (infokommunikációs jog tagozat): "A dolgozat termékmegjelenítést tartalmaz!" - avagy a product placement egyes kérdéseinek szabályozása Magyarországon, az Európai Unióban és az Egyesült Államokban

Kelemen Roland - III. hely (alkotmányjog III. tagozat): Actio popularis megszüntetése, avagy jogelvonás a szuveréntől?

Csudai Tünde - különdíj (alktmányjog IV. tagozat): Eltérő mércék a korlátozásban - az írott sajtó állami kontrollja

Fehér Júlia - különdíj (környezetvédelmi jog tagozat): A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont került a hazai vita végére (?)

Keserű Barna Arnold - különdíj (polgári jog IV. tagozat): A felszólalás intézménye és gyakorlati tapasztalatai a hazai védjegyeljárásban, különös tekintettel egyes külföldi megoldásokra

Pongrácz Alex - különdíj (jog-és állambölcselet II. tagozat): A nyugat alkonya 2.0

Szentgyörgyvári Tamás - 2 db különdíj (jogtörténet II. tagozat): Az Őrség és a Batthyányak küzdelme: legendateremtés kontra jogtörténet