XXXII. OTDK eredményeink

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciójában az alábbi szakkollégistáink értek el helyezést


Csitei Béla - I. hely és különdíj: A kitagadási okok tartalma, avagy észrevételek az új Ptk. öröklési jogi könyvéhez (polgári jog IV. tagozat)

Hegedűs Laura - II. hely: A társszabályozás vizsgálata a magyarországi és a külföldi médiaigazgatás tükrében (infokommunikáció és médiajogi tagozat)

Kobl Tamás - II. hely és különdíj: A vezető tisztségviselők polgári jogi felelőssége (polgári jog I. tagozat)

Molnár Dóra - II. hely: A népszavazás és a népszavazási eljárás az új törvény tükrében (alkotmányjog III. tagozat)

Kelemen Roland - különdíj: Az elkülönült magyar katonai igazságszolgáltatás szervezetének közel fél évszázada (magyar állam-és jogtörténeti tagozat)

Szentgyörgyvári Tamás - különdíj: Az idegenrendészet önálló jogi szabályozásának kezdetei és centralizációja hazánkban (magyar állam-és jogtörténeti tagozat)

Ujvári Petra - különdíj: Divatjog a kifutón - a divatipar oltalmazhatóságának lehetőségei a szellemi tulajdonjogok tükrében (polgári jog II. tagozat)

Unger Nikolett - különdíj: A tisztességes eljáráshoz való jog az ügyáthelyezés tükrében (alkotmányjog I. tagozat)

Szombathelyi Krisztina - legjobb opponens (polgári jog II. tagozat)