II. évfolyam - 2012

DISKURZUS

II. évfolyam - 2012

2012/1. szám (letöltés egyben)

 

TANULMÁNYOK  (4)

PONGRÁCZ ALEX | Az állami beavatkozás és a társaságok szabályozása a Franco-diktatúrában (4) 

GÖMBÖS CSILLA | Az Európai Unió megerősített nemzetközi szerepvállalása (10) 

TRENYISÁN MÁTÉ | A hibás teljesítés körében felmerülő bizonyítási problémák a jogalkalmazás tükrében  (21) 

KOVÁCS GABRIELLA - KOVÁCS VIKTÓRIA | A betegjogok alakulása Európa egyes országaiban  (26) 

VITAINDÍTÓK  (31)

FARKAS ÁDÁM | Észrevételek és javaslatok az anyagi büntetőkodifikáció katonai vetületeihez  (31) 

SENIOR KÖZLEMÉNYEK  (40)

DR. DOBOS ISTVÁN | Jogutódlás a gazdasági társaságok átalakulása során – egy dogmatikai kérdés gyakorlati következményekkel  (40) 

DR. TÓTH TAMARA | A Szerb Köztársaság önkormányzati berendezkedése, Vajdaság Autonóm Tartomány jogállásának kérdései (49) 

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI) (54) 

TÁMOGATÓINK  (56) 

 

2012/2. szám (letöltés egyben)

 

TANULMÁNYOK  (3)

FEHÉR JÚLIA | SzempontoK a hatékonyabb hírközlési fogyasztóvédelem megteremtéséhez (3) 

SZENTGYÖRGYVÁRI TAMÁS | A helyi nemesség kialakulásához vezető út (14) 

KELEMEN ROLAND | Az egyház, a városi polgár és a jobbágyság földtulajdon kérdései Magyarországon és Angliában a XI-XIII. században (24) 

SENIOR KÖZLEMÉNYEK  (32)

DR. TORJÁK NORBERT | Megállapodás(-minta) a járási rendszer kialakításában (32) 

DR. KESERŰ BARNA ARNOLD | A biotechnológiai találmányok szabadalmaztathatóságának története napjainkig (38) 

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI) (48) 

TÁMOGATÓINK  (50) 

 

2012. évi különszám (letöltés egyben)

 

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ  (3) 

TANULMÁNYOK  (4) 

KELEMEN ROLAND | A XI-XIII. századi magyar-angol földtulajdonlás egyes intézményeinek összehasonlítása (4) 

DR. KESERŰ BARNA ARNOLD | Jogtörétneti töredékek az 1809. évi nemesi felkelés Fejér megyei eseményeiről (14) 

SZENTGYÖRGYVÁRI TAMÁS | Az Őrség és a Batthyányak pere (26) 

HANCZ PATRIK | Adalékok a II. világháború utáni baloldali hatalom és a Magyar Katolikus Egyház viszonyához, a földreformtól a szerzetesrendek működési engedélyének megvonásáig (1945-1950) (35) 

DR. FARKAS ÁDÁM | Requiem a magyar nemzeti katonai bünteőtjogért, avagy adalékok a hazai katonai büntetőjog szövjetesítésének történetéhez (46) 

DR. GLAVANITS JUDIT | A kínai írás és a gazdasági kapcsolatok (60) 

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI) (65) 

TÁMOGATÓINK  (67)