III. évfolyam - 2013

DISKURZUS

III. évfolyam - 2013

2013/1. szám (letöltés egyben)

 

TANULMÁNYOK  (3)

FEHÉR JÚLIA | Az (el)fogyasztók védelme – a génmódosított élelmiszerek „viktimológiája” (3) 

KELEMEN ROLAND | A magyar alkotmánybíráskodás történeti áttekintése (12) 

PATAKI MÁRTA | A családon belüli erőszak alakulása az ölési cselekmények tekintetében 1982 és 1995 között a Tatabányai Megyei Bíróság gyakorlatában (21) 

RÁCZ DIÁNA | Teljességi záradék, avagy egy angol ismerős befogadása a kontinentális jogrendszerbe (31) 

VULCZ LILLA | Adalékok a globális fejlesztési támogatások és segélyezés kérdéséhez (36) 

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI) (46) 

TÁMOGATÓINK  (48) 

 

2013/2. szám (letöltés egyben)

 

TANULMÁNYOK  (3)

CZEBE ANDRÁS | Az erőszakos nemi deliktumok hazai szabályozásának történeti aspektusai (3) 

HANCZ PATRIK | Az amerikai korrupciós szabályozásról (részlet) - A U.S. Foreign Corrupt Practices Act és annak gyakorlata a Magyar és Deutsche Telekom jogeseten keresztül (13) 

HEGEDŰS LAURA | A product placement pszichológiája és szabályozása az Egyesült Államokban (22) 

SZABÓ ENIKŐ | A bűnhalmazatra és a visszaesőkre vonatkozó egyes szabályok változásai a 2009. évi LXXX. törvénytől a 2013. évi C. törvény hatálybalépéséig (30) 

TRENYISÁN MÁTÉ | A munkáltatói kárfelelősség speciális szabályai - kivételek az objektív felelősség alól (39) 

SENIOR KÖZLEMÉNYEK

DR. ERDŐS CSABA | Visszaélés jogalkotással – avagy egyedi rendelkezések jogszabályba foglalásának alkotmányossági megítélése (47) 

GÖMBÖS CSILLA | „Who do I call, if I want to speak to Europe?” – Az EU nemzetközi megjelenése a Lisszaboni Szerződés előtt és után (58) 

DR. LÁSZLÓ BALÁZS | Katonaállítási kötelezettség az Árpád-kori hospesközösségekben (65) 

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI) (76) 

TÁMOGATÓINK  (78) 

 

2013. évi különszám (letöltés egyben)

 

TANULMÁNYOK (4)

PATAKI MÁRTA - KELEMEN ROLAND | Terrorizmus 2.0 (4) 

SENIOR KÖZLEMÉNYEK (16)

DR. FARKAS ÁDÁM | Egy második világháborús tábornoki sors jogtörténeti kérdései (16) 

DR. KÁLMÁN JÁNOS | Az állam gazdasági szerepének változása, evolúciós megközelítésben (24) 

DR. KESERŰ BARNA ARNOLD | A fenntartható fejlődés a GATT-WTO normarendszer tükrében (34) 

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI) (42)

TÁMOGATÓINK (44)