VI. évfolyam - 2016

DISKURZUS

VI. évfolyam - 2016

2016/1. szám (letöltés egyben)

BALOGH NORBERT | Prezidencializálódás a politikában (3)

MRAVIK BALÁZS ÁRON | Úton a globális alkotmányosság felé (15)

STIPKOVITS TAMÁS | Leviathán a pórázon, avagy a jogalkotással való visszaélések a hatálytípusok tükrében (23)

SZÉPVÖLGYI ENIKŐ | Közveszélyes munkakerülők a XX. századi Magyarországon és a dologház intézménye (36)

TAKÓ DALMA | A Tanácsköztársaság hatalomra jutása, vázlatos története és a proletárdiktatúra fegyveres erői (49)

TÓTH ANNA | A mentelmi jog vizsgálata esettanulmány segítségével (61)

SUMMARIES (73)

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI) (76) 

TÁMOGATÓINK  (78)

 

2016/2. szám (letöltés egyben)

CSITEI BÉLA | A polgári jogi kártérítési felelősség speciális szabályai az egészségügyben (3)

FRANK MÁTÉ | A principátus büntetőjoga, avagy közjog-e a római büntetőjog? (15)

JUHÁSZ LÍVIA | A munkáltatói kárfelelősség nóvumai az Mt.-ben - különös tekintettel az előreláthatósági klauzulára (25)

KIRÁLY PÉTER BÁLINT | A makroprudenciális politika jogállami keretei (37)

NAGY SZINTIA MIRTILL | A fegyelmi eljárás jelentősége a fegyveres erők körében (46)

RADICS KATALIN ADÉL | Azonos tárgyú népszavazási kérdések: a kezdeményező vagy az aláírásgyűjtő siessen? (53)

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI) (65) 

TÁMOGATÓINK  (67)