VII. évfolyam - 2017

DISKURZUS

VII. évfolyam - 2017

2017/1. szám (letöltés egyben)

BRINDZIK BEÁTA | Az apai hozzájárulás problémája a hazai és nemzetközi gyakorlatban (3) 

FRANK MÁTÉ | A cognitio extra ordinem kialakulása. Az állami büntetőhatalom mint központi jogérvényesítés megjelenése Rómában (15) 

JUHÁSZ LÍVIA | Jogértelmezési kérdések a munkáltatói kárfelelősség körében - különös tekintettel a munkavédelmi szabályozásra (23) 

PINTÉR FRUZSINA | A bűnös vagyon visszaszerzésének bírói gyakorlata (35) 

STIPKOVITS TAMÁS ISTVÁN | Az önkormányzati vagyon forgalomképessége a Kúria határozatainak tükrében (52) 

TAKÓ DALMA | A Tanácsköztársaság katonai büntetőjoga (60) 

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI) (71)

TÁMOGATÓINK (73)