VII. évfolyam - 2017

DISKURZUS

VII. évfolyam - 2017

2017/1. szám (letöltés egyben)

BRINDZIK BEÁTA | Az apai hozzájárulás problémája a hazai és nemzetközi gyakorlatban (3) 

FRANK MÁTÉ | A cognitio extra ordinem kialakulása. Az állami büntetőhatalom mint központi jogérvényesítés megjelenése Rómában (15) 

JUHÁSZ LÍVIA | Jogértelmezési kérdések a munkáltatói kárfelelősség körében - különös tekintettel a munkavédelmi szabályozásra (23) 

PINTÉR FRUZSINA | A bűnös vagyon visszaszerzésének bírói gyakorlata (35) 

STIPKOVITS TAMÁS ISTVÁN | Az önkormányzati vagyon forgalomképessége a Kúria határozatainak tükrében (52) 

TAKÓ DALMA | A Tanácsköztársaság katonai büntetőjoga (60) 

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI) (71)

TÁMOGATÓINK (73)

 

2017/2. szám (letöltés egyben)

FRANK MÁTÉ | Közvetett felelősségi fokozatok a római jogban. A rabszolga ’kár’felelőssége (3)

MIHÁLY LAURA DOMINIKA | Roma infrahumanizációs mérőeszköz I. (14)

RADICS KATALIN ADÉL | A költségvetés érintettsége, mint tiltott népszavazási tárgykör az Alkotmánybíróság és a Kúria értelmezésében (23)

SZÉPVÖLGYI ENIKŐ | A Szigorított őrizet a magyar jogtörténetben (34)

TAKÓ DALMA | A Honvéd Vezérkar Főnökének különbírósága (46)