IV. évfolyam - 2014

DISKURZUS

IV. évfolyam - 2014

2014/2. szám (letöltés egyben)

 

TANULMÁNYOK (3)

CSITEI BÉLA | A kitagadási okok tartalma, avagy észrevételek az új Ptk. öröklési jogi könyvéhez (3) 

DOBOS EVELIN | Az alkotmánybíráskodás szervezeti modelljeinek összehasonlító elemzése (12) 

HEGEDŰS LAURA | Az ön- és társszabályozás vizsgálata egyes európai államok médiaigazgatásában (21) 

NAGY SZINTIA MIRTILL | Rend és fegyelem: A függelmi viszonyok jelentősége a magyar katonai anyagi büntetőjogban (30) 

PONGRÁCZ DÁVID | Az új polgári jogi gyűlöletbeszéd-szabályozás jelene és jövője (40) 

PŐDÖR LEA | A közfoglalkoztatási jogviszony alapkérdései (52) 

VÁRADI-TORNYOS BÁLINT | Evolúció vagy revolúció – avagy a Dél-Koreai átmenet a Késő Yi-dinasztia korából a modern bürokráciába (62) 

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI) (70) 

TÁMOGATÓINK  (72) 

 

2014/1. szám (letöltés egyben)

 

TANULMÁNYOK  (3)

GÁLICZ BOGLÁRKA | Gyámoltalan életek, avagy a csecsemőgyilkosság és az abortusz
összehasonlítása a büntetőjogban (3) 

KOMP BÁLINT | Adalékok az egyes nemi erkölcs elleni bűncselekmények elméletéhez és
bizonyításával kapcsolatos gyakorlati nehézségekhez (15) 

MOLNÁR DÓRA | A népszavazás és a népszavazási eljárás az új törvény tükrében –
különös tekintettel az alkotmányjogi panasz jogorvoslati eljárásban betöltött szerepére (26) 

PONGRÁCZ DÁVID | Véleményszabadság vs. közösségek méltósága (37) 

A BATTHYÁNY-ESSZÉPÁLYÁZAT DÍJNYERTES DOLGOZATAI (48)

DORNFELD LÁSZLÓ | Fájlmegosztás: a szellemi tulajdonjog legújabb kihívása (54) 

SZÁNTÓ KRISZTINA | Gondolatok az új Ptk. elfogadásáról - A támogatott döntéshozatal bevezetése
a magyar jogrendszerbe (62) 

SZERZŐINKHEZ (A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI) (70) 

TÁMOGATÓINK  (72)