XXXIII. OTDK eredményeink

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciójában az alábbi szakkollégistáink értek el helyezést


Brindzik Beáta - II. hely és különdíj: Az apai hozzájárulás problémája a terhességmegszakítás hazai és nemzetközi gyakorlatában

Kozák Bettina - II. hely és különdíj: A Kúria és az Alkotmánybíróság viszonya a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeleti jog kapcsán

Szépvölgyi Enikő - II. hely: Speciális bűnelkövetők a XX. századi Magyarországon, különös tekintettel a közveszélyes munkakerülőkre és a megrögzött bűntettesekre

Király Péter Bálint - III. hely: A válságmegelőzés új eszköze: a makroprudenciális politika

Ősze Áron - III. hely és különdíj: Különleges jogrend és terrorizmus. Miért volt szükség az Alaptörvény hatodik módosítására?

Balogh Norbert - különdíj: Prezidencializálódás a politikában

Csitei Béla - különdíj: Az egészségügyi dolgozók kötelezettségei és kártérítési felelőssége az egyes foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tükrében

Mitring Anna - különdíj: A rendőröket megillető személyiségvédelem határainak elméleti és gyakorlati problémái

Stipkovits Tamás - különdíj: A jogalkotással okozott kár megítélése alkotmányjogi és polgári jogi szempontból

Hegedüs Erik - legjobb opponens, jogtörténeti tagozat

 

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában az alábbi szakkollégistánk ért el helyezést


Juhász Lívia - különdíj: A kevesebb néha több. Az alternatív büntetések és a bűnmegelőzés kiemelt szerepe a büntető igazságszolgáltatás rendszerében