XXIX. OTDK eredmények

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciójában az alábbi szakkollégistáink értek el helyezést

 

Újhelyi Bence - I. hely (közigazgatási jogi tagozat): A szabálysértési jogsegély

Dobos István - I. hely (pénzügyi jogi tagozat): Az ingatlantulajdon visszterhes vagyonátruházási illetéke az osztrák szabályozás tükrében, különös tekintettel az elkerülésének társasági jogi lehetőségeire

Nogel Mónika - II. hely (büntetőjogi tagozat): A HIV vírussal történő megfertőzés büntetőjogi vonatkozásai

Farkas Ádám- III. hely (magyar jogtörténeti tagozat): Az első önálló magyar katonai büntető törvénykönyv megalkotásának története