Egyéb pályázati és verseny eredmények

Egyéb pályázati és verseny eredmények

 

Alkotmánybírósági ülésszimulációs verseny, 2019

Az Alkotmánybírósági ülésszimulációs versenyen csapatban III. helyezést ért el Ősze Áron, Polgár Eszter és Radics Katalin Adél.

XI. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny, 2019

A XI. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Perbeszédversenyen I. helyezést ért el Kocsis Réka. 

Manfred Lachs International Moot Court Competition, 2019

Frank Máté és Mihály Laura Dominika részt vettek a Manfred Lachs International Moot Court Competition európai fordulójában Párizsban, valamint Szabó Orsolya részt vett a Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny országos döntőjében.

Országos Büntetőjogi Perbeszédverseny, 2019

Az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen védői pozícióban Szabó Lívia II. helyezést ért el.

Országos Munkajogi Perbeszéd Verseny, 2019

Az Országos Munkajogi Perbeszéd Versenyen a kar csapata I. helyezést ért el, ezen belül bírói pozícióban Szabó Lívia I. helyezést, míg felperesi pozícióban Polgár Eszter III. helyezést szerzett.

NMHH OTDK pályamű, 2019

Az NMHH által adományozott OTDK pályamű ösztöndíjban részesült Szabó Lívia.

Ember - Gép - Jog 2.0 Országos Hallgatói Koncepcióverseny, 2019

A szegedi Ember - Gép - Jog 2.0 Országos Hallgatói Koncepcióversenyen Szabó Lívia II. helyezést, míg Frank Máté III. helyezést ért el.

Jog a gyakorlatban című jogesetmegoldó verseny, 2019

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által rendezett Jog a gyakorlatban című jogesetmegoldó verseny polgári jogi szekciójában csapatban II. helyezést ért el Frank Máté, Ősze Áron és Szabó Lívia.

Országos Miskolci Jogi Disputa Verseny, 2019

Az Országos Miskolci Jogi Disputa Versenyen csapatban II. helyezést ért el Frank Máté, Ősze Áron és Radics Katalin Adél.

X. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Polgári Jogi Activity Verseny, 2018

2018. április 13-án Győrben került megrendezésre a X. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Polgári Jogi Activity Verseny. Frank Máté III. éves hallgatónk felperesként III. helyezést valamint különdíjat szerzett. A szakkollégista Ősze Áronnal és Balogh Norberttel kiegészülve a kari csapat II. helyezést ért el a polgári jogi activityben.

XV. Országos Munkajogi Perbeszédverseny, 2018

2018. április 13-án a Debreceni Egyetem rendezte a XV. Országos Munkajogi Perbeszédversenyt, ahol adics Katalin Adél a legjobb bírói díjat szerezte meg.

VIII. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny, 2018

2018. május 7-én került sor a VIII. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny szóbeli döntőjére. A Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Jogi Főosztályának vezetője és számos egyetem oktatói részvételével felállt zsűri döntése alapján országos I. helyezést ért el Takó Dalma.

Országos Büntetőjogi Perbeszédverseny, 2018

A 2018. május 17-én Szegeden megrendezett Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen Radics Katalin Adél ügyészi kategóriában III. helyezést ért el.

IX. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó Verseny, 2017

A 2017. április 7-én Szegeden megrendezett Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó Versenyen és Activityn Szabó Bianka az alperesek között I. helyezést, Brindzik Beáta pedig a felperesek között III. helyezést ért el.

Szép magyar beszéd verseny, 2017

A Szép magyar beszéd verseny esztergomi országos döntőjében Szabó Lívia 9. helyezést ért el, és Kazinczy-érmet kapott.

XIII. Országos Munkajogi Perbeszédverseny, 2017

A 2017. április 28-án Győrben megrendezett XIV. Országos Munkajogi Perbeszédversenyen a legjobb felperes Horváth Martina, a legjobb alperes pedig Szabó Bianka lett.

Országos Büntetőjogi Perbeszédverseny, 2017

A 2017. május 5-én Budapesten megrendezett Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen Horváth Martina a legjobb ügyész díjat nyerte el.

Országos Büntetőjogi Perbeszédverseny, 2016

A 2016. május 6-án Debrecenben megrendezett Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen ügyészi szerepkörben Juhász Lívia II. helyezést ért el.

XIII. Országos Munkajogi Perbeszédverseny, 2016

2016. április 22-én, Győrben került megrendezésre a XIII. Országos Munkajogi Perbeszédverseny. Karunknak sikerült a címvédés, összesítésben sikerült az I. helyezést megszerezni. A győztes csapat tagja volt Juhász Lívia.

VII. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny, 2016

2016. május 3-án a Külgazdasági és Külügyminisztérium Panoráma termében került megrendezésre a VII. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny szóbeli döntője. A döntőben Hancz Patrik kitűnő szerepléssel II. helyezést ért el, Horváth Balázs András kiemelkedő szóbeli teljesítményéért pedig a verseny Különdíját vehette át a nemzetközi jogász oktatókból és kutatókból álló kilencfős zsűritől.

VIII. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó Verseny, 2016

2016. március 19. napján került megrendezésre a VIII. Polgári Jogi Jogesetmegoldó verseny,
amelynek ezúttal a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara adott otthont. A felperesek között Csitei Béla 3. helyezést ért el.

XIII. Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny, 2016

A XIII. Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó és Perbeszéd Versenyen a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar csapata első helyezést ért el. A győztes csapat tagja volt Hancz Patrik.

XII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny, 2015

A 2015. április 24-én, Budapesten megrendezett XII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédversenyt összetettben megnyerő három tagú egyetemi csapat két tagja szakkollégista hallgató volt, akik közül Pődör Lea a legjobb alperesnek járó díjat, míg Csitei Béla a II. helyezett bíró díját nyerte el.

MOKK pályázat, 2015

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara ösztöndíjpályázatot hirdetett, melyben a pályázat alapján öt hallgató részesülhetett. A Szakkollégium hallgatójának, Csitei Bélának a pályázata még a 2014/2015-ös tanév őszi féléve folyamán sikeres elbírálást nyert.

NMHH diákköri dolgozatok támogatására kiírt pályázat, 2014

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézete második alkalommal hirdetett pályázatot a hírközlési vagy médiajoggal foglalkozó, OTDK-ra kvalifikációt szerzett hallgatók részére. A tudományos pályázaton összesen tíz díjat osztottak ki, amelyből kettőt szakkollégista hallgató szerzett meg: Hegedűs Laura (társszabályozás) és Kelemen Roland (sajtótörténet). A pályamunkák konzulenseit is díjazták, így többek között a Szakkollégium igazgatója, dr. Kálmán János is elismerésben részesült.

Mailáth György pályázat, 2014

Az Országos Bírósági Hivatal Mailáth György Tudományos Pályázatán Pataki Márta és Kelemen Roland közös pályamunkáját joghallgatói, büntetőjogi kategóriában különdíjjal jutalmazták. A pályamű címe: A kibertámadások nemzetközi jogi relevanciája és az elkövető büntetőjogi felelőssége.

Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság pályázata, 2014

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság „Inter alma silent leges” című országos tudományos pályázatán Kelemen Roland harmadik helyezést ért el (a pályamű címe: Sajtószabadság vagy hadiérdek? – Az első világháború dilemmája), míg Szentgyörgyvári Tamás különdíjban részesült (a pályamű címe: Az útlevélügy és a határőrizet a jogi szabályozás tükrében, különös tekintettel a Nagy Háború időszakára). Mindkét hallgató elnyerte továbbá Dr. Dankó István, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára által felajánlott különdíjat, amely értelmében gyakornoki lehetőséghez jutottak a minisztériumnál.

NKE Rendészettudományi Pályázat, 2014

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhelye ez év februárjában országos tudományos pályázati felhívást tett közzé rendészettudomány területén. A pályázóknak valamely - a kiíró által meghatározott - rendészeti terület aktuális problémáit és jövőbeli fejlesztési irányait kellett tudományos igényű pályaművekkel feltárni. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálta el. Értékelésük alapján a Szakkollégium két hallgatójának Pataki Mártának és Kelemen Rolandnak közös pályamunkáját főiskolás/egyetemista kategóriában harmadik hellyel jutalmazták. A pályamű címe: Kiberterrorizmus - A terrorizmus új arca. 

EU Negotiation Moot tárgyalási szimulációs verseny, 2013

2013 októberében szervezte meg a Negotiation Association Moot a 8. országos EU Negotiation Moot tárgyalási szimulációs versenyt, melyen a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kart 10 hallgató képviselte (7 nemzetközi igazgatás szakos, valamint 4 jogász szakos hallgató). A 10 hallgatóból 4 fő a Batthyány Lajos Szakkollégium tagja.

A tárgyalási szimuláció lényege az volt, hogy a kisorsolt csapatok egy-egy európai uniós tagállam tárgyalódelegációjának, majd az Európai Parlament frakcióinak szerepét játszották el, így összesen két napon át zajlottak a tárgyalások. A hallgatók ezen keresztül nemcsak az Európai Unió működését ismerhették meg, de olyan gyakorlati tudásra is szert tettek mely révén betekintést kaphatnak az uniós döntéshozatalba és a költségvetéssel kapcsolatos eljárásokra. Mindkét napon formális és informális tárgyalások voltak, ahol a csapatok, frakciók a saját érdekeiket próbálták meg érvényesíteni. Hallgatóink, csapataink remek eredményeket értek el a közel 20 csapatot számláló első napon, hiszen javarészt az elsők között szerepeltek. A nyeremények, illetve jutalmak gyakorlati helyek, valamint brüsszeli tanulmányutak voltak. Kiemelkedő teljesítményéért és a tárgyalások során mutatott aktív és magabiztos fellépésének köszönhetően a Kitekintő hírportálhoz Vulcz Lilla, szakkollégistánk kapott lehetőséget szakmai gyakorlatra.

A verseny jelmondata „Mondd el és elfelejtem; Mutasd meg és megjegyzem; Engedd, hogy csináljam és megértem.”volt. Hallgatóink beszámolója szerint ennek a filozófiának köszönhetően olyan tudásra tettek szert, amit az elméleti oktatás során nem, vagy csak nagyon nehezen lehetne megérteni.

Harsányi István díj, 2013

A Magyar Innovációs Szövetség által meghirdetett, az innovációval összefüggő tanulmányok támogatására létesített Harsányi István díjban részesült Keserű Barna Arnold a "Védjegyátruházás és iparjogvédelem hazai és nemzetközi viszonylatban" című diplomamunkájával.

NMHH diákköri dolgozatok támogatására kiírt pályázat, 2013

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által a médiajogi tudományos diákköri dolgozatok támogatására kiírt pályázaton három szakkollégistánk részesült díjazásban: Csudai Tünde, Fehér Júlia és Hegedűs Laura.

X. Országos Munkajogi Perbeszédverseny, 2013

A versenyen karunk az alábbi csapattal vett részt: Lengyel Csilla, Tulok Violetta és Horváth István. Tulok Violetta III. helyezést ért el felperesi kategóriában.

SZTNH Diplomamunka pályázat, 2012

Keserű Barna Arnold a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 2012-ben meghirdetett diplomamunka pályázatán a "Védjegyátruházás és iparjogvédelem hazai és nemzetközi viszonylatban" című diplomamunkájával díjazásban részesült.

IX. Országos Munkajogi Perbeszédverseny, 2012

2012. április 13-án a Győri csapat az Országos Munkajogi Perbeszédversenyen 2. helyezést ért el. Szakkollégiumunkat képviselve különdíjat nyert a versenyen Komp Bálint, aki 1. lett az alperesek között és Trenyisán Máté, aki 2. a bírók között.

Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a világban, 2011

A "Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a világban" című pályázat ünnepélyes díjkiosztójára 2011. december 20-án került sor a Parlament Delegációs termében, melynek keretében Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkár tartott beszédet és adta át a díjakat a pályázat nyerteseinek.
Szakkollégiumunkat képviselve Kálmán János ért el II. helyezést Az európai egységes piac jelentősége és működése - Az új európai pénzügyi felügyeleti architektúra című dolgozatával.

Alkotmányjogi Tudományos Diákkörök II. Országos Találkozója, 2011

Az idei évben az Országgyűlés működését szimulálták a résztvevők, ahol minden Kar egy parlamenti frakcióként jelent meg, a téma pedig az alkotmányozás tükrében került kialakításra. A valódi alkotmányjogi panasz, a határon túli magyarok felsőoktatási lehetőségeinek kiszélesítése és a határon túli magyarok választójogának kialakítása volt a célja az ülésnek, amely végig sziporkázó főként jogi, de esetenként politikai beütésű vitákat generált. Az Egyetemet képviselő csapat a legjobb ellenzéki frakció díjat nyerte meg. A csapat tagjai voltak: Gede Kornélia, Kelemen Roland, Pongrácz Alex, Szili-Kis Ádám, Gancz Tamás.

Kozma Sándor pályázat, 2011

A Legfőbb Ügyész által Kozma Sándor emlékére kiírt tudományos pályázatra benyújtott dolgozatáért Farkas Ádám, Szakkollégiumunk választmányi elnöke, a Katonai Főügyészség különdíját vehette át Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyésztől és Dr. Bánhegyi Gábor dandártábornoktól, a Katonai Főügyész jogkörében eljáró osztályvezető ügyésztől.

II. Intézményközi Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny, 2011

A Budapesti Corvinus Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem közösen rendezte 2011. áprilisában a II. Intézményközi Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny döntőjét. A verseny résztvevői három forduló keretében, két komplex nemzetközi jogvita írásbeli megoldásával és szakmai álláspontjuk szóbeli megvédésével mérték össze a tárgyban szerzett ismereteiket. A versenyen a hazai állam- és jogtudományi képzési helyek vettek részt. A Szakkollégium két hallgatója, Keserű Barna Arnold és Pongrácz Alex bejutott az összevont második és harmadik fordulóba. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendezett döntőben Pongrácz Alex kitűnő szerepléssel III. helyezést ért el. A Széchenyi István Egyetem jogász-jelöltjeinek felkészülését dr. Ganczer Mónika egyetemi tanársegéd és Dr. Sulyok Gábor PhD, tudományos dékánhelyettes, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszékének oktatói segítették.

I. Magyary Zoltán Emlékkonferencia esszéíró pályázata, 2010

2010. A Magyary Zoltán Szakkollégium 2010. március 24-én rendezte meg az I. Magyary Zoltán Emlékkonferenciát, s ezzel összefüggésben hirdette meg „Az állami szerepvállalás aktuális kérdései" címmel esszéíró pályázatát, amelyre az ország minden közigazgatási, jogi vagy politikatudományi karának hallgatója benyújthatta tanulmányát. Az eredményhirdetéskor két hallgatónk is büszkeséggel vehette át a megérdemelt díjat: Pongrácz Alex I. helyezést ért el a „Korrupció: az ólomsúlyként ránk nehezedő teher" című dolgozatával, míg Kálmán János III. helyezést ért el az „Ellenforradalom vagy reform?" című dolgozatával.

VII. Országos Munkajogi Perbeszédverseny, 2010

2010 április 16-án a Széchenyi István Egyetem rendezhette meg a VII. Országos Munkajogi Perbeszédversenyt, ahol sikeres szerepléssel az egyetemi csapat III. helyezést ért el, s e csapat oszlopos tagja volt Pongrácz Alex.