XXXIV. OTDK

A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián az alábbi szakkollégistáink értek el helyezést

 

Frank Máté: A büntetőjogi felelősségre vonás problematikája az önvezető gépjárművek tekintetében (Konzulens: Prof. Dr. Kovács Gábor) - Büntetőjog I. tagozat, III. helyezés

Frank Máté: Az adatkezelés új dimenziói a munkajogban – a GDPR hatása a munkáltató ellenőrzési jogára (Konzulensek: dr. Papp Nikolett, dr. Trenyisán Máté, dr. Wellmann Barna) - Munkajog és szociális jog tagozat, II. helyezés

Frank Máté: Járulékos jog-e a zálogjog, avagy az önálló zálogjog kérdései a magyar magánjogban (Konzulens: Dr. Keserű Barna Arnold) - Polgári jog II. tagozat, A Magánjogot Oktatók Egyesületének különdíja

Horváth Péter - Szalay András: Szerencsejáték vagy sem? A videojátékokban megjelenő loot boxok szabályozási lehetőségei (Konzulens: dr. Király Péter Bálint) - Médiajogi tagozat, A Wolters Kluwer Hungary különdíja

Kozák Bettina: A népszavazáshoz való jog érvényesülése a Kúria és az Alkotmánybíróság joggyakorlatában (Konzulens: Dr. Erdős Csaba) - Alkotmányjog II. tagozat, A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara dékánjának különdíja

Ősze Áron: A hatályos magyar különleges jogrend hatékonyságának kérdései (Konzulens: Dr. Erdős Csaba) - Alkalmazott társadalomtudományok tagozat, II. helyezés

Ősze Áron: A titkos információgyűjtés egyes alkotmányossági kérdései (Konzulens: Dr. Erdős Csaba) - Alkotmányjog III. tagozat, I. helyezés, Az Igazságügyi Minisztérium különdíja, Az Alkotmánybíróság különdíja

Radics Katalin Adél: Referendum locale – a helyi népszavazások gyakorlata és kihívásai (Konzulens: Dr. Erdős Csaba) - Alkotmányjog II. tagozat, III. helyezés, Az Alkotmánybíróság különdíja

Szabó Lívia: A szoftverek védelmének összehasonlító jogi elemzése hazánkban és az Amerikai Egyesült Államokban (Konzulensek: Dr. Barna Attila és Dr. Keserű Barna Arnold) - Polgári jog III. tagozat, Az Innovációs és Technológiai Minisztérium különdíja

Szépvölgyi Enikő: Alternatív vitarendezés a fogyasztói jogvitákban (Konzulens: Dr. Glavanits Judit) - Fogyasztóvédelmi és versenyjogi tagozat, I. helyezés, Az Igazságügyi Minisztérium különdíja

Szépvölgyi Enikő: Szigorított őrizet, avagy egy fejezet a határozatlan tartamú intézkedések köréből a XX. századi Magyarországról (Konzulensek: Prof. Dr. Mezey Barna és dr. Kelemen Roland) - Magyar állam- és jogtörténet II. tagozat, A Honvédelmi Minisztérium különdíja

Takó Dalma: A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások és értelmező nyilatkozatok (Konzulensek: Dr. Kecskés Gábor és Prof. Dr. Sulyok Gábor) - Nemzetközi jog II. tagozat, II. helyezés, A Külgazdasági és Külügyminisztérium különdíja