Quot capita, tot sententiae II.

Kálmán János (főszerk.): Quot capita, tot sententiae - A Batthyány Lajos Szakkollégium Tanulmánykötete II., 2013, Batthyány Lajos Szakkollégium, Győr, ISSN: 2061-7895 (letöltés)

Tartalom

Benevolo Lectori Salutem! (8)
Csudai Tünde: Az írott sajtó magyarországi szabályozása: Állami kontroll vagy terjeszkedő médiatulajdon? (10)
Fehér Júlia: A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont került a hazai vita végére (?) (24)
Gömbös Csilla: Két év távlatából: Az Európai Külügyi Szolgálat (68)
Hegedűs Laura: A termékmegjelenítés, avagy a product placement szabályozásának egyes kérdései az Európai Unióban és Magyarországon (99)
Kelemen Roland: Utólagos normakontroll Magyarországon az actio popularis megszüntetése után (122)
Kovács Gabriella - Kovács Viktória: HIV/AIDS betegek a büntetés-végrehajtás rendszerében (140)
Pődör Lea: Az ágytól és asztaltól való elválás intézménye az Osztrák Polgári Törvénykönyvben és a magyar polgári házasságról szóló törvényben, különös tekintettel a kánonjogban betöltött szerepére (161)
Szentgyörgyvári Tamás: A Magyar Királyság határvédelmi rendszerének kiépítése: 16-18. század (175)
Szili-Kis Ádám: A közbeszerzések ellenőrzésének kihívásai (190)
Takács Tímea: Választási szabályok a változások tükrében (217)
Trenyisán Máté: A kármegosztás és a munkáltató kárfelelősség alóli mentesülésének szabályai az új Munka Törvénykönyvében – tekintettel a bírói gyakorlatra (233)
Erdős Csaba: Dilemmák a nemzetiségek országgyűlési képviseletével kapcsolatban (249)
Kálmán János: Az európai ügynökségek és a Meroni-doktrína (274)